Glenn och Kristina svarar alliansens företrädare

BB och barnsjukvård viktigt för Örnsköldsviks utveckling

 

Frågan om landstingets ekonomi och de föreslagna besparingsåtgärder som presenterats, där BB och barnkliniken i Örnsköldsvik föreslås försvinna, tar vi självklart på största allvar.

När tjänstemannaförslaget offentliggjordes uttalade vi vår oro för vilka konsekvenser dessa förslag kan få för Örnsköldsviks kommun, just utifrån vilka signaler det ger till våra kommuninnevånare och våra företag, när det gäller framtidstro och trygghet. Detta har vi uttalat externt i media och även framfört internt vid ett flertal tillfällen till den politiska landstingsledningen. Vi har även efterfrågat underlag och konsekvensanalyser av det lagda förslaget, samt andra alternativ till nedläggning av BB och barnsjukvården, för att få en bild av det rimliga i åtgärderna.

Vi anser att det är viktigt att landstingspolitikerna besöker och för direkt dialog med personalen vid Örnsköldsviks sjukhus för att inhämta kunskap direkt från verksamheten. Även detta har vi framfört till landstingets politiska ledning.

Vi inser att landstinget befinner sig i ett läge med en väldigt ansträngd ekonomi, där åtgärder antagligen är helt nödvändiga för att komma tillrätta med de stora underskott som byggts upp. Det är viktigt att landstingspolitikerna ser till att man har bra underlag för sina beslut, och att dessa underlag även kan redovisas för oss i kommunerna. Om det finns tveksamheter kring detta behövs mer tid och ett omtag i frågan.

Alliansen i Örnsköldsvik ställer frågan till de lokala socialdemokraterna ” Kommer ni att passivt stå och titta på när era partikamrater sänker Örnsköldsviks sjukhus?”

Som svar på frågan kan vi säga: Nej, vi har agerat och kommer att fortsätta agera för att försöka medverka till att BB och barnkliniken blir kvar vid Örnsköldsviks sjukhus.

Samtidigt har vi stor respekt för den uppgift som den sittande majoriteten i landstinget har att ta itu med, där de nu tvingas ta över en landstingsekonomi i fritt fall efter fyra år av borgerligt vanstyre.

 

Glenn Nordlund                                                           Kristina Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)                         Ordförande

Örnsköldsvik                                                                 Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommun

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-14 16:53