Leif Lindholm svarar ang. Varvsbron i Husum

Svar till Lars Näslund och Patrik Björklund i ÖA 2015 09 25

”Bevara Varvsbron på dess ursprungliga plats”

Lars Näslund och företrädare för de ”nya moderaterna” har med en papegojas envishet gång på gång hävdat att en reparation av GC- bron över Dombäcksviken, Varvsbron, skulle vara möjlig och att den dessutom skulle kunna ske till en relativt låg kostnad. Var broexperterna Näslund och Björklund denna gång hittat stöd för ett sådant påstående är och förblir en gåta.

I rapporten ”Broinspektion GC-bro över Dombäcksviken” daterad redan 2002 08 28 skriver utredaren Brobyggnadsbyrån AB i Härnösand på sid 2 att ”Bron är så skadad att en reparationsåtgärd inte bedöms vara möjlig” (En utredning som för övrigt ofta hänvisas till i debatten) Samma bedömning gjordes i samband med att bron stängdes efter en ny besiktning 2014. Den gamla bron bedöms alltså enligt flera av varandra oberoende experter inte möjlig att reparera.

I utredningen från 2002 av Brobyggnadsbyrån anges i stället en alternativ lösning i form av en nybyggnation i befintligt läge. Där bifogas också en kostnadsberäkning för en rivning av gamla bron och nybyggnation i befintligt läge. Det är ett av de alternativ som just nu utreds.

Att bygga en ny GC-bro i ursprungligt läge som blir drygt 280 m lång med ett 10-tal bropelare i Gideälven kostnadsberäknas i dag till 30-32 milj. kr. inklusive rivning av den gamla bron. Det är visserligen rätt långt från de 4,5 milj. kr som anges i utredningen från 2002 för en nybyggnation på befintlig plats och rivning av den gamla bron, men utan att själv vara expert på brobyggnationer verkar den nya siffran ändå rimligare än den gamla om man jämför med andra byggprojekt som genomförts här och på andra ställen under senare år.

Att anlägga en permanent GC-bro och utnyttja det som redan byggts för den tillfälliga bron kommer med all säkerhet att bli billigare även om kostnaden för redan gjorda investeringar i den tillfälliga lösningen medräknas. Hur stor skillnaden blir återstår att utreda, men kommer att redovisas innan ett beslut fattas om en ny permanent GC-bro över Gideälven.

Mitt råd till Lars Näslund och Patrik Björklund är att i stället för att sprida ogrundade rykten och direkta felaktigheter i sin iver att kritisera mig och Socialdemokraterna, själva läsa de utredningar de brukar hänvisa till. De kan säker få hjälp av ”de nya moderaterna” i samhällsbyggnadsnämnden med att tolka faktaunderlag och kontrollräkna siffror om det skulle behövas. Alla tjänar på att beslut fattas utifrån korrekta faktaunderlag.

 

JPG image, 1987 x 3000

Leif Lindholm (s)

Ordf. Samhällsbyggnadsnämnden

Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-28 08:50