(S) prioriterar idrott på landsbygden

Onsdagen 15 april beslutade Kultur och fritidsnämnden, bestående av en majoritet av S+V+Mp, att den gamla konstgräsmattan som funnits på Skyttis, och som nu skall bytas ut, ska placeras på Forssvallen i Köpmanholmen. Majoriteten anser att det är viktigt att hela kommunen ska leva och att serviceorterna ska vara prioriterade. För våra nämndspolitiker betyder det att ta ansvar för att prioritera en geografisk spridning av resursfördelningen och att kommunala satsningar inte enbart ska ske i centrum utan också på landsbygden – efter mottot: en bygd och stad i balans. Vi är medvetna om att några föreningar hade önskemål om att den gamla konstgräsmattan skulle placeras vid spillvärmeplanen i Domsjö. I den enkät om placeringen som skickades ut till föreningslivet och organisationer förordades det alternativet av sex av de 30 föreningar som tillfrågades.

 

Vi menar att det här beslutet är en positiv injektion för idrottslivet i kommunens södra delar och det visar också på vår vilja att ge idrottsföreningarna runt om i kommunen likartade förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Det vi med viss förvåning kan notera är att alliansen i Örnsköldsvik, som i andra sammanhang alltid säger sig stå på landsbygdens sida, valde att begära votering i frågan eftersom man förordade en placering i centralorten, dvs Domsjö. För oss blir skillnaden tydlig: Där alliansens löften stannar vid retorik där levererar Socialdemokraterna!

 

S-gruppen Kultur- och fritidsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-23 14:58