Skolan - nu satsar vi för framtiden

Den svenska skolan har under flera år varit föremål för en intensiv debatt. Det finns många bra skolor i Sverige, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. I takt med att olika undersökningar visat på sjunkande resultat och försämrade kunskaper samt ökade klyftor mellan eleverna, har också kraven ökat på att vända utvecklingen.

Vi måste höja resultaten i skolan men också se till att vi skapar en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. För oss Socialdemokrater är skolan en högt prioriterad fråga där vi söker samarbete för skolans bästa så att lärare och elever får arbetsro i klassrummet. Med de uttalade satsningar som regeringen nu presenterat finns bland annat: tidiga insatser och mindre klasser, investeringar i skickliga lärare samt läxhjälp till alla barn och ett stopp för vinstjakten. En viktig del i vår satsning handlar om att ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev, och där kan nu Örnsköldsvik ta del av det statsbidrag som ger möjlighet att anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärarna får mer tid för sitt arbete och att även klasstorlekarna kan minska.

Glädjande nog kan vi se att Örnsköldsvik går mot trenden, då vi ser höjda resultat bland våra elever de senaste åren. En långsiktig satsning pågår i vår kommun för att utveckla skolan och höja kompetensen och kvaliteten samt att alla barn och unga ges likvärdiga förutsättningar för lärande.

I den budget vi lagt för 2015 ingår ytterligare tillskott motsvarande drygt 25 miljoner kr som utgörs av nya medel från kommunfullmäktige och regeringen. Dessutom tillförs nämnden täckning av ökade lönekostnader. Dessa tillskott möjliggör bl. a personalförstärkningar i de yngre åldrarna i skolan, i förskolan samt ökad resurstilldelning till gymnasiet. Resurstillskottet kan också användas för att öka tillgången till läromedel och IT

Men vi är inte nöjda med detta för vår ambition och målsättning är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner till 2020 och det tänker vi ta ansvar för!

 

Birgith Olsson Johansson, Bildningsnämndens ordförande (S)

Per Nylén, Kommunstyrelsens vice ordförande (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 16:03