Svar till alliansen angående gymnasieskolan

 

Att slå in öppna dörrar utvecklar inte gymnasieskolan

I en debattartikel publicerad 13/3 försöker alliansens företrädare i Bildningsnämnden påvisa att de har lösningen på de utmaningar som gymnasieskolan i Örnsköldsvik har gällande elevernas möjligheter att välja utbildningsvägar. Vi menar att deras försök till största del är att slå in öppna dörrar. Den historiebeskrivning alliansen vill göra gällande stämmer inte. I det beslut Bildningsnämnden fattade före jul 2014 fick bildningsförvaltningen tillsammans med gymnasieskolan i uppdrag att tillsammans med personal, elever och gymnasieledning ta fram en vision för utformning av en samlad gymnasieskola. Vidare skall en lokalisering vid Parkområdet samt en extern lokalisering utredas.  I det arbetet skall programutbud, inriktningar samt möjlig samverkan med vuxenutbildningen klarläggas.

 

Vår strävan är densamma som vi upprepat tidigare: Örnsköldsviks gymnasium ska vara en skola i framkant.  Vi utgår från elevperspektivet, dvs att alla elever ska mötas av skickliga och engagerade lärare som ska ges bra förutsättningar för att bedriva undervisning. Detta ska göras i moderna och ändamålsenliga lokaler som stimulerar lärandet. Vi ska ha ett gott samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor, där vi önskar att collegetanken kommer att utvecklas inom flera program i samarbete med branscherna.

 

Vi har ingen annan syn än alliansen kring gymnasieskolan när det gäller det samverkansavtal som redan nu finns i länet, ej heller när det gäller gymnasieskolans samarbete med näringslivet och möjligheten att utöka elevernas valmöjligheter genom att bedriva utbildningarna i lärlingsform.

 

Däremot ställer vi oss frågande till på vilket sätt ett utökat samarbete med friskolorna kommer att kunna påverka elevernas valmöjligheter, utifrån ett minskat elevunderlag och att elever idag väljer bort vissa program, främst de med inriktning på yrkesbehörighet. Vad alliansen sådde med gymnasiereformen 2011 ser vi nu effekterna av då flera av de program som inte längre har högskolebehörighet är de som drabbas hårdast av att färre elever söker till dessa program. Vi bejakar att det finns andra, ej vinstdrivande, alternativ till den kommunala skolan och kan dessa bidra till en ökad mångfald så är detta positivt. Friskolornas möjligheter att erbjuda olika gymnasieprogram torde inte skilja sig markant från kommunens, utifrån att även dessa måste gå ihop ekonomiskt och samtidigt dessutom måste ge vinst till ägarna.

 

 

 

Birgith Olsson Johansson (S) Ordförande Bildningsnämnden

Göran Wåhlstedth (V) Vice ordförande Bildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-17 11:21