Vi är stolta över arbetet med friluftslivet

I april i år erhöll Örnsköldsviks kommun utmärkelsen ”Sveriges friluftskommun 2015” av en jury från Naturvårdsverket. För fyra år sen fick Örnsköldsvik samma utmärkelse, och att än en gång tilldelas detta pris är ett kvitto på att det görs stora insatser för att utveckla friluftslivet i vår kommun.

Vi socialdemokrater känner en stolthet över både det arbete som nu utförs och tidigare utförts i våra förvaltningar och av våra medarbetare. Ett arbete som skett i ett brett samarbete med det ideella föreningslivet, bl.a. inom det forum som natur- och friluftsrådet utgör. Detta har nu lett till att vi tillhör toppskiktet i kommun-Sverige när det gäller att erbjuda våra medborgare ett rikt och varierat friluftsliv och naturupplevelser.

Arbetet med utveckling av friluftslivet har varit en långsiktig strategisk fråga för Örnsköldsvik där också kopplingen till naturturism och besöksnäringen är tydlig. Dessa frågor finns omnämnda i ett flertal av kommunens målformuleringar och policydokument och vi känner oss trygga i att detta är högt prioriterade områden för vår kommun, och kommer att så förbli, trots att den ännu inte finns inskriven i något som formellt kallas näringslivsplan.

För oss är inte utmärkelsen till Sveriges friluftskommun det viktigaste i sig, utan vetskapen om det goda arbete som sker inom detta område. Samtidigt kan vi inte undvika att lyfta fram det lyckade arrangemang som gav våra äldsta kommuninnevånare möjlighet till uteaktiviteter med hjälp av prissumman på 50 000 kr.

Vi socialdemokrater väljer att se de positiva signaler utmärkelsen ger, andra får ägna sig åt att hitta det negativa.

 

Anna Sundberg

Kultur och Fritidsnämndens ordförande (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-20 08:52