Vi tillför Omsorgen nya resurser 2016

Vi tillför omsorgen nya resurser 2016

 

Under våren har omsorgsnämnden tampats med ett negativt resultat och vi ser att antalet hemtjänsttimmar mellan 2013-2014 har ökat med 10 200 timmar. Från oktober till november 2014 ökade antal personer med hemtjänst med 39 st. Vi konstaterar att hemtjänsten har ett tufft läge. Därför kommer vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet att öka omsorgsnämndens budget med ytterligare 10 Mkr för 2016.

Nämnden kompenseras även med 24,4 Mkr för de ökade lönekostnaderna.

 Vi vill satsa på att tillföra nya resurser för att öka personaltätheten, framför allt inom hemtjänsten. Vi vill också sätta in resurser för att säkra tillgången på vikarier inom hemtjänsten, våra boenden och den dagliga verksamheten. Detta gör att vi kan utveckla kontinuitet, kvalitet och stödet till anhöriga och våra brukare. Vi vill även införa en utredningshemtjänst som innebär att hemtjänstpersonal, de första dygnen, är hemma hos brukaren dygnet runt. På så sätt kan vi ta reda på vilka, och hur stora, insatser brukaren behöver. Detta eftersom det många gånger är det svårt att veta vad man behöver ha hjälp med i hemmet när man exempelvis kommer hem från en sjukhusvistelse. Med utredningshemtjänst kan vi på ett säkrare sätt se till att brukaren får rätt insatser på en gång.

 

Vi säger ja till valfrihet där våra brukare ska erbjudas ökat inflytande och möjlighet att välja mellan olika tjänster inom hemtjänsten. Vi säger däremot nej till LOV, detta eftersom vi vill ha brukaren i centrum och inte se att företag dränerar skattemedel från kommunal verksamhet till vinstdrivande företag.

 

Vi kommer också att fortsätta verka för att heltidstjänster ska vara en norm och deltid en möjlighet inom den kommunala verksamheten.

 

 

(S) och (V)-grupperna i Omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-15 15:56