Vi har interna spelregler av en anledning

De senaste dagarnas diskussion om de interna arbetsformerna inom (S) gör att vi känner oss tvungna att göra ett förtydligande. I vårt parti beslutar våra medlemmar om grunderna för vår politik. Det görs när det gäller landstingspolitiken i samband med distriktskongressen och förtroenderåd, möten där samtliga arbetarekommuner och dess medlemmar utser företrädare som företräder den egna arbetarekommunen på de mötena.   

Samma forum, distriktskongress och förtroenderåd väljer vilka som ska stå på våra vallistor och som ska företräda partiet i nämnder och styrelser samt beslutar om vilken plattform vi ska gå till val på. Det är sedan de förtroendevalda i vårt parti som hanterar den dagsaktuella politiken, samtidigt som partiorganisationen beslutar om principiella frågor inför och under mandatperioden.

Vid distriktskongressen i april beslutade kongressen med stöd av 5 av 7 arbetarekommuner att ställa sig bakom den inriktning som landstingsgruppen påbörjat när det gäller strukturförändringar inom hälso- och sjukvården. Det här är tuffa beslut som gör många människor oroliga, men också beslut som måste fattas om vi ska få en landstingsekonomi i balans och en patientsäker vård. Vi har stor respekt för att det är tuffa beslut för människor boendes i Ådalen att fatta, men det är i sådana här tillfällen ett regelverk behövs.

De senaste dagarnas händelser, där personer i vårt parti hyllas för att de röstat mot vad en majoritet i både nämndsgrupp och på distriktskongress beslutat, är anmärkningsvärda.  Genom att representanter från arbetarekommunen i Sollefteå inte följer våra interna arbetsformer uppstår några frågor: 

I vilka fall ska majoritetsbeslut gälla och vilka fall behövs det inte? När partiet beslutat föreslå ledamöter i landstingsstyrelse och nämnder, är det då okej att rösta på andra namn när valen ska ske i fullmäktige? När valprogrammet innehåller löften om att stödja rätten till heltid och kollektivavtalsvillkor, är det då okej för ledamöter i den socialdemokratiska gruppen att stödja borgerliga förslag som innebär precis tvärtom?

 

Vi är oroliga över vad sådana här utspel kan innebära för framtiden. Vi tror på medlemmarnas möjlighet till inflytande över vår politik, men det innebär inte alltid att varje enskild medlem alltid får igenom sin vilja. Vi ska vara ett brett parti med många olika åsikter, men om vi ska kunna genomföra det vi lovat väljarna i val och det en majoritet av partigrupper vill så måste vi ha interna spelregler och följa dem.

Våra arbetarekommuner väljer att fortsätta stå upp för den representativa demokratin och erkänna majoritetsbeslut i demokratiska processer och i våra valda församlingar. Vi hoppas att våra partikamrater i Sollefteå, oavsett om de har en annan uppfattning i sakfrågan, ska respektera de arbetssätt som vi som parti lovat varandra att ha.

 

Kristoffer Park (S), ordförande Örnsköldsviks arbetarekommun

Björn Nordling (S), ordförande Härnösands arbetarekommun

Björn Könberg (S), ordförande Timrå arbetarekommun

Niklas Säwén (S), ordförande Sundsvalls arbetarekommun

Jan Filipsson (S), ordförande Ånge arbetarekommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-12 10:10