Satsningar på förskolan

 

 

PRESSMEDDELANDE FÖR LÖRDAG 23 AUG

 

 

 

Vi Socialdemokrater vill satsa ytterligare på förskolan

 

 

Alla barn ska ges möjlighet att ha roligt och utvecklas tillsamman med sina kompisar. Det ska finnas tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Utbudet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska öka när det finns behov.

 

Förskolan är en verksamhet som många är nöjda med, men behoven av plats i förskolan har ökat konstant. Det har genom åren lösts genom att göra om skollokaler till förskola. Nu är det inte möjligt att göra längre då elevantalet ökar inom grundskolan på flera håll framförallt i centrum och de centrumnära delarna av vår kommun. Därför behöver förskolegrupper flyttas så att skolan får mer utrymme för sin verksamhet samtidigt som det ökade behovet av förskoleplatser tillgodoses. Vår bedömning är att det behövs i storleksordningen 3 nya förskolor för att möta de behoven.

 

Tillsammans med de åtgärder som behöver göras som framkommer i funktionsprogrammet för förskolan senare i höst, ökad personaltäthet samt att bygga nya förskolor så får Örnsköldsvik en förskola att vara ännu mera stolt över!

 

Under 2015 sätter vi igång och bygger den första förskolan!

 

 

 

Glenn Nordlund (s)                      Birgith Olsson Johansson (s)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-09 16:47