Stöd till fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbyggden

 

 

PRESSMEDDELANDE ONSDAG 9 SEPT

 

 

Stöd till fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden.

 

 

I Sverige sker utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur på landsbygd i stor utsträckning på ideell väg. Människor i byar går samman i fiberföreningar för att genomföra fiberinfrastrukturprojekt, ofta i mångmiljonklass. De statliga- och de EU-bidrag som finns till förfogande räcker inte till för att fullt ut finansiera fiberutbyggnaden. Utan det krävs ideella insatser för att få ner kostnaderna till en nivå som gör det rimligt för fastighetsägare på landsbygden att ansluta sig. En fiberförening ställs då inför en mängd uppdrag av administrativa, juridiska och av fysisk karaktär. Exempelvis projektansökan, projektering, tillståndsfrågor, kontakter med myndigheter, rekvirering av bidrag, redovisning samt att hjälpa till med att rent fysiskt få ned fiber i backen.

För att få till fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden till rimliga kostnader för fastighetsägaren så torde ett inslag av ideellt arbete även fortsättningsvis vara nödvändigt. Däremot så anser vi att de ideella insatserna bör avgränsas så att föreningarna ges en rimlig möjlighet att klara sina åtaganden.

 

-Vi Socialdemokrater föreslår därför att kommunen tar en mer aktiv roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden i vår kommun. Vi anser att kommunen bör ta ett ansvar för att genomföra projekten tillsammans med fiberföreningar där det ideella arbetet ges en tydlig avgränsning. Bidrag från staten och EU kommer även fortsättningsvis att vara en förutsättning för möjligheterna att bygga ut fiber. För att aktivt stödja fiberutbyggnaden föreslår vi att det avsätts nödvändiga resurser i den kommunala budgeten 2015-2018.

 

För frågor kontakta;

Per Nylén, 070 344 11 99, e-post per.nylen@ornskoldsvik.se

 

 

Per Nylén (S)                                Kristina Nilsson (S)

Kommunalrådskandidat                Ordförande Örnsköldsviks Arbetarekommun

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-09 16:46