Tätare busstrafik vid sjukhusområdet

Pressmeddelande

 

30 minuters busstrafik till och från sjukhusområdet i Örnsköldsvik

 

 

Förste vice ordförande i Örnsköldsviks kommunfullmäktige, Gunnar Jutterström (S) lämnar in en motion om 30 minuters busstrafik till och från sjukhusområdet i Örnsköldsvik

 

Motionen har skrivits i syfte att förbättra möjligheterna för besökare och arbetspendlare att åka kollektivt upp till sjukhusområdet.

 

”Jag förslår att Örnsköldsviks kommun återinför tätare busstrafik till och från sjukhusområdet. Jämfört med andra sjukhusområden i länet, har Örnsköldsviks ett förbättringsutrymme kring kollektivtrafik till och från sjukhuset”. Säger Gunnar Jutterström.

 Tätare trafik sjukhusområdet.pdf

Upplysningar kring detta lämnas av

Gunnar Jutterström (S)

Mobil 070 559 01 17

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-01 13:28