Internetuppkopplingar i våra boenden

 Pressmeddelande                                         2015-05-18

 

 

Internetuppkoppling våra boenden

 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden vill arbeta för att alla

som bor i våra vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden, psykiatriboenden och boende

för ensamkommande barn ska ha tillgång till internetuppkoppling och möjlighet till ett större

utbud av tv-kanaler.

 

För personalen inom våra verksamheter, exempelvis inom hemtjänsten, som idag nyttjar olika

IT-lösningar för sin dokumentation m.m. finns också ett behov av att säkerställa att det

finns tillräcklig datakapacitet för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

 

Vi vill ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att undersöka vad detta skulle innebära för förvaltningens verksamheter, för brukarna, för fastighets- och IT avdelningarna.

I uppdraget ingår att utreda hur en tidplan för uppgradering av internetuppkopplingar och fler valbara tv-kanaler på alla våra boenden kan se ut, samt vilka kostnader som kan uppstå för både verksamheten och brukarna i samband med en sådan uppgradering.

 

-          Vi ser detta som en rättighetsfråga. En allt större del av vår nyhetskonsumtion, kontakt med myndigheter, organisationer och företag sker via nätet.

Då är det också viktigt att tillgången till bra internetanslutningar också finns i våra olika boenden, säger Marianne Vestin, en av initiativtagarna till förslaget.

Ulla Grundberg Larsson fortsätter:

-          Likadant gäller det att vi också kan ge ett ökat mervärde för våra brukare genom att kunna erbjuda fler tv-kanaler.

 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden

 

 

Kontaktpersoner:

Marianne Vestin                  Ulla Grundberg-Larsson                           Gunnar Eklöf

070-624 58 63                              076-834 08 05                                             070-395 34 18

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-09 16:56