Fria busskort för ungdomar i Örnsköldsvik

Pressmeddelande                                                                              2016-08-15

  PMUngdomskortFRITT.pdf

Idag delas de första fria busskorten för ungdomar ut i Örnsköldsvik

 

Inför valet 2014 gick såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet ut med vallöften om att se över möjligheterna att införa avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar. Detta vallöfte infrias nu då ett ungdomskort för alla upp mellan 7 - 19 år blir verklighet från och med torsdag och som innebär fria resor i kollektivtrafiken. Drygt 7000 unga i kommunen kan ansöka om att få ett gratis busskort.

 

- En sådan här dag är det roligt att vara ansvarig för kollektivtrafiken i kommunen, säger Leif Lindholm ordförande (S) i Samhällsbyggnadsnämnden. Efter den utredning och den process som vi gemensamt med kollektivtrafikmyndigheten i länet haft har vi nu en lösning på plats som känns bra, fortsätter Leif.

Vi vet inte den exakta kostnaden detta medför, vi har avsatt 7 Mkr i kommunens budget, sedan får vi se hur långt det räcker för att täcka kostnaderna. Detta är en viktig satsning som vi varit tydliga med från politiskt håll att vi vill göra, säger Leif och nämner som skäl bl.a. bättre möjligheter för våra unga att ta sig till och från olika aktiviteter exempelvis på kvällstid, inte minst för dem som bor i ytterområdena, som annars ofta är beroende av bil.

- Med fria busskort för de unga kan vi på sikt förhoppningsvis också stimulera fler att nyttja kollektiva färdmedel även när de når vuxen ålder, avslutar Leif Lindholm.

 

Göran Wåhlstedth, gruppledare för (V) är även han mycket nöjd med att denna satsning nu blir av:

- Vi har liksom (S) drivit denna fråga inför valet och det är med stor glädje vi kan bocka av denna punkt. Vårt parti har också föreslagit en helt avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen, detta ska utredas vidare, tills vidare är det bra att vi nu ger alla våra ungdomar runt om i kommunen samma möjligheter att åka kollektivt.

- Det är i hög grad en rättvisefråga där inte alla barn har föräldrar som kan ställa upp med bilskjuts, fortsätter Göran, som också tror att vi kommer att se en tydlig ökning av antalet unga resenärer i kollektivtrafiken.  Även för miljöns skull är detta en viktig fråga, att minska bilåkandet och utsläppen som dessa medför, avslutar Göran.

 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik

 

Kontaktpersoner:

Leif Lindholm, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Tel. 070-329 18 31            

Göran Wåhlstedth, gruppledare Vänsterpartiet

Tel. 070 -33 83 025

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-15 14:02