Regionfrågan

 

 

 

2016-01-19

 

Pressmeddelande

 

Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns ställningstagande i regionfrågan

 

Vid Socialdemokraterna Örnsköldsviks representantskapsmöte i Själevad 18 januari beslutade mötet att ställa sig bakom följande yttrande:

Indelningskommittén tillsattes av regeringen förra året med syftet att arbeta fram förslag på ny regionindelning av Sveriges län och landsting. Uppdraget är bl.a. att föreslå väsentligt färre län och landsting samt vilka statliga myndigheter som bör ha gemensam indelning med regionerna.

För närvarande pågår arbetet i indelningskommittén, i dialog med de regionala företrädarna, att ta fram ett förslag på ny indelning. Kommitténs första utkast på en ny indelning kommer att presenteras senast under mars månad. Regeringen har som ambition att en ny regional indelning för Sverige skall finnas på plats 2023. Indelningskommittén har möjligheter att ställa sig bakom förslag på rimliga regionala indelningar redan med start 2019.

 

Med anledning av att denna process nu är i full gång, vill Socialdemokraterna i Örnsköldsvik klargöra sin inställning i denna fråga:

 

Örnsköldsviks Arbetarekommun har tidigare yttrat sig i frågan kring regionbildning och länsindelning.

Vår ståndpunkt är densamma som tidigare; vi anser att en region/länsindelning där de fyra nordligaste länen bildar en enhet är den bästa lösningen för Örnsköldsvik, Västernorrland och Norrland. Vi vill verka för att en sådan lösning kommer till stånd redan 2019.

 

 

Glenn Nordlund                                                               Kristina Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande                                    ordförande

Tel. 070-55 88 153                                                         Örnsköldsviks Arbetarekommun

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-26 13:20