Återinvigning av simhall

Pressmeddelande 2016-03-18

 

Återinvigning av den renoverade simhallen i Köpmanholmen

 

Med invigningen av den renoverade simhallen i Köpmanholmen, imorgon lördag, avslutas de renoveringsprojekt av kommunens simhallar som pågått sedan 2012. I kommunens och socialdemokraternas ambition att på våra serviceorter kunna erbjuda medborgarna tillgång till olika former av service har detta varit en viktig satsning. För renoveringen av simhallen i Köpmanholmen har kommunen satsat drygt 21 mkr, och tillsammans med renoveringen av simhallarna i Bredbyn och Husum har investeringar på totalt ca 47 mkr gjorts i våra ytterområden.

 

Flertalet av de befintliga kommunala simhallarna byggdes under 60-talet och tidigt 70-tal. Efter många års användning har därför behovet av renovering varit stort både vad gäller

 

reningsanläggningarna och byggnadskropparna i stort. En simhallsutredning som gjordes i slutet på förra decenniet konstaterade att många av badhusen var i sådant skick att det krävdes stora insatser för att kunna bevara dem. Socialdemokraternas inställning då, liksom nu, är att dessa simhallar utgör en viktig del av samhällsservicen runt om i vår kommun och att vi därmed har en vilja att göra de investeringar som krävs för att ha dem i fortsatt drift.

 

-          ”Jag är mycket glad över att vi nu åter kan ta simhallen i Köpmanholmen i bruk., då jag och mitt parti utlovade en renovering inför valet 2014. Simhallen har stor betydelse för ortsbefolkningen och inte minst för att säkerställa simkunnigheten hos våra barn och ungdomar”, säger Glenn Nordlund kommunalråd i Örnsköldsvik, och fortsätter:

 

”Ur ett folkhälsoperspektiv är det också en stor fördel att vi har simhallar på flera orter i kommunen som kan nyttjas för olika typer av aktiviteter.”

 

-          ”Det här är något alla i Köpmanholmen och Nätra väntat på och det känns roligt att vi nu har en uppfräschad anläggning som jag är övertygad om kommer att bli välbesökt i fortsättningen”, säger Anna Sundberg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden. ”Vi kommer också från kommunens sida undersöka hur vi kan få till ett samarbete med föreningsliv och ortsbefolkningen för att simhallen ska kunna nyttjas på bästa sätt.”

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Glenn Nordlund (S)                                                                          Anna Sundberg

 

Kommunstyrelsens ordförande                                                   Kultur och fritidsnämndens ordf. (S)

070-55 88 153                                                                                     070-28 28 602

 

PMInvigningSimhall.pdf

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-18 16:16