120 miljoner till glasögon för barn och unga

Vi i Örnskölsvik, men framför allt i Nätra S-förening, känner en extra stor glädje över denna nyhet med tanke på att Zenitha Nordfjell från vår arbetarekommun skickade in sin första motion till partiet om kostnadsfria glasögon för barn 2007. För två år sen beslutade partikongressen att anta en likalydande motion. Politik är att vilja som Olof Palme sa, och detta är också ett bevis på att politiken kan förändra!

 

För att garantera att alla barn ska kunna få ekonomiskt stöd till glasögon så avsätter regeringen 120 miljoner kronor per år. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.

– Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Läs hela nyheten i länken nedan:
https://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/120-miljoner-till-glasogon-for-barn-och-unga/

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-26 22:57