5 partier i Ö-vik protesterar mot byggandet av nytt kärnkraftverk i Finland

Fem partier i Örnsköldsvik protesterar mot byggandet av nytt kärnkraftverk i Finland

Planerna på ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Finland har fått många bland allmänheten och i
olika partier att reagera. En skrivelse kommer att sändas till den finska regeringen, där fem partier
representerade i Örnsköldsviks kommunfullmäktige: Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, motsätter sig byggandet av ett nytt
kärnkraftverk.

Se nedanstående skrivelse:

 

Statsrådets kansli/Finlands regering
Helsingfors PB 23
00023 Statsrådet
Finland


Vi tar avstånd från planerna på en kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki, Finland

 
Med anledning av att den finska regeringen gett byggnadstillstånd för en kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki, Finland, vill nedan angivna politiska partier i Örnsköldsviks kommun protestera mot denna etablering, göra följande uttalande, och rikta det till Finlands regering. Uttalandet sänds även till Sveriges regering.


Vi tar avstånd från planerna på en kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki, Finland
Det finns flera anledningar till att inte bygga i Pyhäjoki. Konsekvenserna av olycka skulle vara mycket allvarliga för hela norra Skandinavien. Avståndet till svenska norrlandkusten är endast 20 mil och Bottenvikens grunda vatten och sköra ekosystem gör lokalisering olycklig och utmanade. Oron som denna etablering väcker är djupt rotad på svenska och finska sidan av Bottenviken och den utgör ett hot mot framtida utvecklingen av denna region.


Det finns också anledning att uppmärksamma att den ryska staten är delägare i det företag som avser bygga kärnkraftverket. Av säkerhetspoliska skäl är detta en allvarlig komplikation som kan få återverkningar på den näraliggande energimarknaden.


Kärnkraften är inte den energikälla vi ska satsa på för framtiden. Den bedömningen delar vi med många andra länder. Beslut har på flera håll tagits att inte vidare bygga ut kärnkraften och i vissa fall avveckla i förtid. Erfarenheterna från olyckor som inträffat i Tjernobyl och Fukushima ges oss fullgod och saklig grund för vårt ställningstagande.


Vi vill att vår bygd ska fortsatt utvecklas. Vi anser dock att det då måste vara ett självklart val att satsa på förnyelsebara energikällor och norra Skandinavien har stora förutsättningar att vara en föregångare. Därför säger vi nej till planerna på en kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki.


Örnsköldsvik 2015-09-22
Glenn Nordlund                                                       Olof Dahlberg
Kommunstyrelsens ordförande                          Gruppledare Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna                                               Miljöpartiet
Örnsköldsvik                                                            Örnsköldsvik

Göran Wåhlstedth                                                   Lars Eidenvall
Gruppledare Kommunfullmäktige                       Gruppledare Kommunfullmäktige
Vänsterpartiet                                                           Kristdemokraterna
Örnsköldsvik                                                             Örnsköldsvik

Anna Lena Lindberg
Gruppledare Kommunfullmäktige
Centerpartiet
Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-22 11:40