Hundteamet

Hundteamet inom omsorgen permanentas


Örnsköldsviks kommun har under 2014 bedrivit ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand äldreomsorgen. En hunds, och då framför allt en specialutbildad hunds, förmåga att locka fram och motivera till samspel, aktivitet och rehabilitering samtidigt som den även kan lugna och trösta gör hunden till ett ovärderligt komplement inom vård och omsorg.

Specialutbildade hundar och hundförare har använts i insatser antingen för enskilda eller i grupp. Hundteamet har varit placerat på Lejonbacken (inklusive Örngruppen) och Bjästa vård- och omsorgsboende samt servicehus.
Vid utvärderingen av de insatserna som hundteamet genomfört, har man kunnat se många positiva effekter. Mätningar har gjorts av läkemedelsanvändningen, som visar på ett minskat stående/vid behov -användning av läkemedel. Enkäter som undersöker livskvalitet hos demenssjuka och deras anhöriga visar också på att man upplever en ökad livskvalitet efter att de träffat hundteamet.


De erfarenheter vi samlat under projekttiden gör att Omsorgsnämnden från och med 2015 har beslutat att hundteamet blir permanent.


Vårdhundar är idag ett allt vanligare inslag inom vård och omsorg i Sverige. Forskningen visar på många positiva effekter, bl.a minskad läkemedelsanvändning och bidrar också till ökad ork, motivation och livslust hos många vårdtagare.
- Det känns därför bra att vi i Örnsköldsvik nu kan erbjuda denna tjänst till våra brukare, säger Anna Belle Strömberg, ordförande (S) i Omsorgsnämnden.


- Vi avsätter 500 tkr för detta, vi ser detta som ett viktigt sätt att utveckla kvaliteten inom vår verksamhet. Det här är en vinst för samhället men framför allt för den enskilde vårdtagaren och deras anhöriga.

Anna Belle Strömberg
Ordförande (S) Omsorgsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-12 16:02