IVPA nu i hela kommunen

 

Nu finns IVPA på alla deltidbrandstationer i Örnsköldsvik

 

 

 

IVPA (I Väntan På Ambulans) är numera ett etablerat begrepp för de olika typer av avtal som innebär att räddningstjänster runtom i landet larmas ut för vissa typer av sjukvårdslarm. Utformningen av avtalen kan se olika ut beroende på kommun. Den vanligaste typen av larm som räddningstjänsten åker ut på gäller hjärtstopp och liknande symptom, men även andra sjukdoms- och olycksfall kan vara aktuella.  IVPA innebär att SOS Alarm kan larma ut brandmän till sjuk/skadad person för ett första omhändertagande i väntan på ambulans. Verksamheten är inriktad på uppdrag företrädesvis på landsbygden och i våra tätorter  och/eller där tidsvinsten bedöms vara 15 minuter eller mer. Personalen i räddningstjänsten har genomgått utbildning för att kunna ge bl.a. syrgas och använda hjärtstartare.

 

För fyra år sedan fanns IVPA tillgängligt vid stationerna i Trehörningsjö, Björna, Solberg och Sidensjö. Inför valet 2010 gick socialdemokraterna i Örnsköldsvik ut med löftet att utöka antalet brandstationer som kan utföra IVPA, med målsättningen att innan mandatperiodens utgång så skulle samtliga brandstationer kunna genomföra IVPA. Vallöftet upprepades också inför valet 2014.

 

Under åren som gått har nu detta byggts ut i samarbete med Landstinget Västernorrland till att omfatta samtliga deltidsbrandstationer i kommunen (ej deltidsstyrkan placerad i Örnsköldsvik). Därmed är också det vallöfte som ställdes upp vid valet 2010 infriat.

 

-          Efter flera års långsiktigt arbete kan vi nu konstatera att vi nått målet att tillhandahålla IVPA på alla våra deltidsbrandstationer på landsbygden i kommunen säger Leif Lindholm, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och ansvarig för räddningstjänstens verksamhet.

 

-          Det här är en viktig satsning till gagn för tryggheten och säkerheten för alla våra kommuninnevånare säger Glenn Nordlund, Kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter:  - Dessutom ligger detta i linje med vår strävan att landsbygden i vår kommun även i fortsättningen kan utvecklas och vara en livskraftig miljö att bo och leva i.

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-02 13:48