Kristina Nilsson frågar statsministern

Pressmeddelande

Kristina Nilsson lyfter fråga till statsministern om statliga jobb i Västernorrland

Riksdagsledamoten Kristina Nilsson (S) frågar idag statsminister Stefan Löfvén (S), själv bördig från Västernorrland, om regeringens ambitioner för statliga jobb i hela landet.

 

-          Vi måste få veta vilka ambitionerna är och hur regeringen avser utveckla hela landets näringar, säger Kristina Nilsson (S).

Många kommuner i Västernorrland är hårt drabbade av de statliga myndigheternas centralisering av funktioner och organisation som skulle fungera lika bra, om inte till och med bättre, nära människorna runt om i landet.

 

-          Mest aktuellt just nu är utredningen om MSB på Sandö i Kramfors och Lantmäteriets planerade flytt från bland annat Sollefteå. Trafikverkets planerade förändringar som berör Ånge är ett annat exempel på tokig centraliseringshysteri bland generaldirektörerna, säger Kristina Nilsson (S).

-          Regeringen måste visa handlingskraft och mer aktivt styra genom regleringsbreven där man kan skriva in om regional hänsyn vad beträffar verksamheternas lokalisering, för det här är inte hållbart, avslutar Nilsson.

 

Frågan kommer att ställas i riksdagens kammare någon gång mellan kl. 14:00 – 14:45.

För ytterligare kommentarer:

Kristina Nilsson, 073 – 274 05 76

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-29 13:04