YH-utbildning viktiga för Ö-vik!

Uttalande ang. Yrkeshögskoleutbildning

 

YH-utbildningarna viktiga för Örnsköldsvik!

 

Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) besked förra veckan om vilka utbildningar som får ingå i Yrkeshögskolan från hösten 2015 var en kalldusch för Örnsköldsvik, även om det varit känt att den borgerliga regeringen kraftigt minskat anslagen.

Endast två av nio ansökningar beviljades för Örnsköldsviks del. Ingen inom utbildningsområdet teknik och tillverkning.  För en industrikommun som Örnsköldsvik och den närliggande regionen, med många teknikintensiva företag, känner vi en stark oro om inte den framtida kompetensförsörjningen och behovet av arbetskraft kan säkras. Detta går stick i stäv med statsministerns uttalande om att återindustrialisera Sverige.

 

ITH (Institutet för tillämpad hydraulik) har under lång tid varit ett nav för viktig forskning och ett kompetenscentrum kring hydraulik. De utbildningar som där bedrivs har varit särskilt viktiga för flera företags utveckling.

 

Näringslivet i vår region är beroende av att det ges goda möjligheter till utbildning inom de områden som efterfrågas av branschen. Detta är en avgörande fråga när det gäller att behålla och skapa nya jobb i vår del av Sverige. Saknas de rätta förutsättningarna för de lokala företagen, i en hårdnande konkurrens, att kunna rekrytera rätt personer riskeras många industrijobb på lång sikt.

 

Vi är alla överens om att det finns ett behov av dessa utbildningar! De borgerliga partiernas budget som riksdagen fastställde för i december 2014 innebar dock stora besparingar för MYH. Minskningen av antalet utbildningsplatser har pågått under en längre tid. 

Den nya regeringens budgetförslag skulle ha inneburit mer pengar men det behövs ännu mer!

 

-          Detta handlar om utbildning men det handlar främst om framtidens jobb!

Nu måste den Socialdemokratiskt ledda regeringen investera ännu mer i yrkeshögskoleutbildningar för att kunna skapa fler jobb och för att nå målet att återindustrialisera Sverige. Det är också viktigt att utbildningarna får mer långsiktiga spelregler.

 

-          Vi förväntar oss en ännu större satsning i vårpropositionen. säger Glenn Nordlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. 

 

 

 

Glenn Nordlund (S) 

Tel. 070-55 88 153

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-29 16:04