Budget 2017

        

                                                                                  Vänsterpartiet Örnsköldsvik

 

Pressmeddelande                                                       2016-06-02

 

  Budget 2017

- För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

 

Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2014 – 2018 lägger vi en gemensam budget för 2017. Budget 2017 följer i stor utsträckning de prioriteringar som partierna gemensamt lagt fast i sina tidigare budgetar

Budgetdirektiv 2017 S och V med tabeller.pdf

En summering av budget 2017:

 

 • Det budgeterade resultatet för 2017 är 60 miljoner kronor. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatte och statsbidrag under mandatperioden. Detta resultat motsvarar 1.8 %.

 

 • Den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad på 22,44 kronor per intjänad hundralapp. Det placerar Örnsköldsvik på 13:e plats av kommunerna i Norrland med lägst kommunalskatt.

 

 • Volymen på de skattefinansierade investeringarna föreslås öka kvarvarande år under mandatperioden. Investeringsramen för 2017 sätts till 238 miljoner kronor.

 

 • Kommunen får del av de extra statsbidragen (Välfärdsmiljarderna), motsvarande ca 43 miljoner kronor.

 

 • Alla tidigare beslutade effektiviseringsuppdrag som varit utlagda på nämnderna 2017-2019, totalt 77 miljoner kronor, tas bort.

 

Kommentarer gällande driftsbudgeten:

 

 • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras fullt ut för lönekostnadsökningar, motsvarande 73 miljoner kronor.
 • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras för inflation med 1 procent.
 • De tidigare beslutade effektiviseringsuppdragen återställs.
 • Initiativ tas för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter.
 • Rodretkoncernen ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen inte kommer att ske 2017.
 • Fem miljoner kronor extra tillskjuts för underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar 2017

 

Några axplock från våra prioriterade områden:

 

 • Fortsatt satsning på jobb till unga
 • Heltider som norm
 • Stöd till civilsamhället
 • Fastighetsunderhåll
 • Föräldrastödskedja
 • Personalförstärkning inom förskola, skola samt omsorgen
 • Ökade möjligheter för barn och unga att ta del av natur, friluftsliv samt idrott
 • Stimulera nyttjande av kollektivtrafiken

 

Kommentarer gällande investeringsbudgeten:

 

I investeringsbudgeten föreslår vi 238 mkr i skattefinansierade investeringar. Den beslutade ramen för mandatperioden på 660 miljoner kronor kommer att överskridas beroende på behovet av att genomföra följande angelägna satsningar: Bredbynskolan, Nybygget. förskolan Ängen samt nya LSS-boenden. Även investeringar i en ny bro i Husum (Varvsbron) samt andra broar liksom en upprustning av stadskajen anses viktiga att prioritera.

 

 

 

För vidare information:

 

Glenn Nordlund (S)                                  Per Nylén (S)                      Göran Wåhlstedth (V)

Tel. 070-55 88 153                                   070-34 41 199                     070 -33 83 025

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-02 16:27