Förstudie påbörjas för ett kulturhus i Örnsköldsvik

 

I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget 2017 avsätts 700 000 kronor för att göra en grundlig utredning i frågan. Det handlar om att titta på den fysiska formen, organisationsformen och vilka verksamheter som kan rymmas i ett nytt kulturhus.

 

”Vi ser att det finns behov av ett kulturhus. Det skulle betyda jättemycket. Det blir en motor i samhället som bidrar till attraktionskraften för vår kommun”, säger Anna Sundberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och fortsätter ”Frågan om ett kulturhus har diskuterats under många år, men nu hoppas vi kunna ta ytterligare ett steg mot ett förverkligande.”

 

”- I nuläget arbetar vi med tre olika alternativ, att bygga nytt, bygga om en kommunal lokal eller att bygga till en förhyrd befintlig lokal. Här vill vi också vara lyhörda och lyssna in vad medborgarna, föreningar med flera har för synpunkter och behov och där vi i samverkan kan skapa ett hus som kan vara en samlings- och mötesplats för många kulturinriktningar.”

 

Förstudien kommer också att visa vilka behov av ytor som finns samt även byggkostnader för de olika alternativen. Kulturen utgör en viktig del av samhället och betyder mycket för drivkraften hos människor att utvecklas men också för folkhälsan i stort.

 

”- Inte minst är det också en framtidsfråga där vår kommun ska kunna attrahera fler människor att besöka eller bosätta sig i Örnsköldsvik” avslutar Anna.

Sidan uppdaterades senast: 2016-07-01 11:56