"Nybygget" i Själevad

Första spadtaget för Nybygget i Själevad


Med byggstarten av det nya vård- och omsorgsboendet med 90 platser i Själevad infriar Socialdemokraterna i Örnsköldsvik ett av vallöftena inför valet 2014. Vår avsikt är att också att påbörja projektering av ytterligare ett boende under 2018.


För oss Socialdemokrater är omsorgen för våra äldre en av de viktigaste frågorna. När antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar, ökar också samhällets ansvar. Våra äldre ska precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få vård och omsorg. Därför ska kommunen finnas där för att ge möjlighet för våra äldre att kunna bo i trygga och ändamålsenliga lokaler.


Det nya boendet i Själevad är ett bygge för framtiden som, när det står klart, kommer att vara anpassat för att uppfylla dagens krav på boendestandard, arbetsmiljö, hälso- och sjukvårdslagen (patientsäkerhet) samt användningen av ny teknik.


- Jag är väldigt glad att vi nu påbörjar Nybygget. Det är en av de största investeringar som kommunen gjort under senare år och den största satsningen på ett nytt vård- och omsorgsboende kommunen hittills tagit beslut om säger Anna Belle Strömberg, ordförande i Omsorgsnämnden.


- Vi har en i många stycken mycket väl fungerande äldreomsorg i vår kommun, med nöjda brukare. Detta boende kommer att ytterligare bidra till en ökad kvalité, välbefinnande och trygghet fortsätter Anna Belle Strömberg.

 

 Nybygget Själevad 2 mars 16 (3).jpg

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-02 15:42