Heltid ska vara norm och deltid en möjlighet

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik lovar att 2018 ska alla anställda i vår kommun erbjudas heltid och deltid ska vara en möjlighet. Inga ofrivilliga deltider ska finnas.

 

-         För att klara det framtida rekryteringsbehovet behöver kommunen kunna erbjuda goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och bra arbetsmiljö. Vi behöver jobba för att fler unga ska välja omsorgsyrket och viljan att stanna kvar,

säger Glenn Nordlund (S).

 

Då är det viktigt att rätten till heltid och möjligheten till deltid får genomslag. Tillsammans med kommunal sätter vi Socialdemokrater i Örnsköldsvik ett långsiktigt mål.

 

-         Vi ska självklart ha hög kvalitet och kontinuitet i våra verksamheter. Utifrån verksamhetens behov, tryggheten för både de gamla och personalen, kontinuitet, patientsäkerhet, arbetssätt och ekonomi ska vi tillsammans med kommunal bygga heltider,

säger Anna-Belle Strömberg (S).

 

-         Många av våra medlemmar har ofrivilliga deltider och arbetet med att skapa fler heltider måste fortsätta,

säger Ruth Bergström,  ordf. för Kommunal Örnsköldsvik

 

Detta ska göras i flera steg:

 

  • I samband med pensioneringar ska man se över bemanning och skapa fler heltider.

 

  • Tillsammans ska arbetsgivare och fack beskriva vad som ingår/krävs för att få en heltid. Det kan t.ex. innebära att man arbetar på två olika ställen.

 

  • Årligen ska arbetet med heltider följas upp med utgångspunkt från situationen 2013/2014.

 

Årskiftet 2013/2014 var antalet anställda vårdare, habiliterings- och personal-assistenter 1 634. Sysselsättningsgraden var:

 

Heltid, 100%:  776 personer = 47,5 %

50-74%:    44 personer  = 2,7 %

 

 

        75-89% :   766 personer=  47 %

90-99 %:   40 personer = 2,5 %

 

Medelsysselsättningsgrad: 87 %

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-25 11:59