Vi sätter företagen främst.

Vi sätter företagen främst 

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med näringslivet ett nära samarbete. Det har hänt och händer mycket! Tillsammans har vi skapat Cesam, Vision 2008, Världsklass 2015, Bygd och stad i balans och Företagssam. Näringslivet och kommunen genomför spännande konferenser och företagardagar tillsammans. Företagsorganisationerna är samlokaliserade med kommunens Tillväxtavdelning och näringslivskontoret. Skolan och näringslivet har också tillsammans utvecklat programmet Arbetsmarknadskunskap i skolan. Detta är inte minst viktigt för att klara det framtida kompetensbehovet. Men vi Socialdemokrater vill ännu mer!

 

Det krävs mod och tydlighet.

 Vi vill:

 • Prioritera företagen
 • Införa serviceåtaganden och sätta ut en tidsmässig handläggningstid
 • Tillföra resurser för att möta företagens behov gällande detaljplaner- och bygglovsprocesser utifrån utvecklingen
 • Förbättra vår digitala kommunikation med företagen i kommunen och prioritera utvecklingen av kommunens IT-tjänster relaterade till företagen
 • Utveckla den interna processen, inklusive bolagen, genom att optimera process och organisation för företagsrelaterade ärenden. 
 • Fortsätta att inventera och följa upp vilka verksamheter som kan konkurrensprövas
 • Erbjuda barnomsorg inom en månad
 • Bredda Företagsam så att företagsklimatet blir en angelägenhet för hela den kommunala organisationen inklusive bolagen
 • Fortsätta att utveckla kundbemötandet utifrån våra värdeord
 • Genomföra minst 100 företagsbesök per år och prioriterar att delta i företagsfrukostarna
 • Erbjuda företagare att prya hos politiker
 • Tillsammans med näringslivet och Arbetsförmedlingen arbeta för att halvera ungdomsarbetslösheten
 • Att målet ska vara att nå minst plats 50 i Svenskt Näringslivs ranking senast 2020 
 • Förlägga både politikers och tjänstemäns möten ute på företagen och företagens möten runt om inom kommunens verksamheter. På så sätt lär vi ännu mer av varandra.

 

– I Örnsköldsvik tar vi vara på människors lust att vara med! Tillsammans fortsätter vi att arbeta med att bygga framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik. Detta bygger vi på både mod och förtroende. Med framtidstro och vilja växer kraften och då låter inte resultaten vänta på sig.

 

Elvy Söderström (S)                                           Glenn Nordlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande                           Kommunstyrelsens vice ordförande

070-55 88 157                                                    070-55 88 153 

Vi sätter företagen främst.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-20 21:01