Glenn Nordlund

Vänner

Åter samlas vi i arbetarrörelsen för att fira vår dag 1 maj. Parollen för årets firande är tillsammans för Sverige och här i Örnsköldsvik lyfter vi alla människors lika värde.

 

 När vi går i tåget, sida vid sida så är vi en del av en lång tradition där tidigare generationer visat sitt engagemang för samhällsutveckling, bygd på frihet och solidaritet. Det är med stolthet jag tänker på alla dessa människor som kämpat och stått upp för alla människors lika värde, och som gjort så att vi har ett öppet och demokratiskt samhälle.

 

Vi ser nu inslag runt om i Europa där de grundläggande principerna om demokrati och allas lika värde hotas. Nu ligger stafettpinnen hos oss att på samma tydliga och okuvliga sätt, sida vid sida föra kampen för allas lika värde och demokratiska principer vidare. Det mina vänner gör vi tillsammans för varandra och för våra barn.

 

Sedan vi samlades sist så har vi haft ett antal månader med en flyktingsituation vi antagligen inte varit med om tidigare. 60 miljoner människor på flykt i värden. Kriget i Syrien vilket gjort att halva befolkningen där har tvingats fly.

 

Föräldrar som tvingas ta sina barn i bräckliga farkoster för att korsa ett hav med livet som insats. Eller som Niklas Strömstedt beskriver i låten lyckolandet. Två barn en mor på havet i en båt, De flyr ett krig där alla släktingar gick åt.

Över 160 000 asylsökande till Sverige i fjol som mest 10 000 i veckan.  Sverige och många av de svenska kommunerna har tagit ett stort ansvar i att möta den flyktingsituation som vi sett i Europa.

 

Det är i kommunerna som dessa människor landar. Inom bland annat skolan och socialtjänsten har man på flera håll haft ett ansträngt läge där man gjort ett fantastiskt jobb för få till ett bra mottagande. Detta har regeringen sett och vi har därför fått extra pengar i kommunerna för att klara av detta jobb på ett bra sätt.

 

För de starkaste och mest vitala samhällena i framtiden kommer att vara de som tar emot, välkomnar och samverkar med sina nya medborgare i en anda av ömsesidig respekt. Där vi tar vara på den kompetens som olikheter och mångfald erbjuder. Ett öppet och utåtvänt samhälle är ett rikare samhälle.

 

Det är därför med glädje och stolthet vi varje dag ser hur enskilda individer, föreningsliv och lokalsamhället välkomnar och ställer upp för sina medmänniskor. Det engagemang som finns är ovärderligt och bidrar i hög grad till att lotsa våra nyanlända in i vårt samhälle, därför är det också viktigt att ge det civila samhället fortsatt hjälp och stöd i deras arbete.

 

Vänner

 

När fler människor söker en fristad i Sverige ställs höga krav på samhället för att ta vara på och utveckla den resurs som invandringen innebär. Den ökade inflyttningen till vår kommun som invandringen innebär ger Örnsköldsvik nya möjligheter, och vi vill verka för att de som fått uppehållstillstånd ska välja att bo kvar i kommunen.

 

Dels påverkar det befolkningstrenden i vår kommun positivt, dels bidrar det också till att vi i framtiden har människor i arbetsför ålder som kan ta anställning i exempelvis välfärdssektorn, inte minst med tanke på att våra kommuninnevånare blir allt äldre och att behoven av omsorg ökar.

 

 Därför är det viktigt att vi ser alla nyinflyttade, oavsett bakgrund, som individer med olika kunskaper, kompetenser och behov.

 

Nu behöver vi fortsätta utveckla stödinsatserna så att de nyinflyttade får en bra etablering och kan bidra till att bygga att framtidens Örnsköldsvik.

 

Eller som Niklas Strömstedt säger i Lyckolandet ”vi som lever här och kan det, hissa flaggan och förstå, den kan va´ mer än gul o blå.

 

Avslutningsvis

Den politik för jobben som vi socialdemokrater gick till val på är grunden för att vi ska lyckas med såväl integrationen som med hela samhällsutvecklingen. För oss Socialdemokrater i Örnsköldsvik så var kampen mot ungdomsarbetslösheten en av de viktigaste frågorna inför den här mandatperioden.

 

 Vi har under det första dryga året genomfört ett antal insatser för just detta. Det gläder mig enormt när vi nu också kan lägga till Ung utveckling där vi nu på Torggatan 10 samlar ett flertal insatser för att stötta ungdomar i deras väg mot arbetslivet.

 

Nu samordnar vi insatserna från flera aktörer till en väg in för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas ! Det här är samverkan, det här är tillsammans för Örnsköldsvik, på riktigt !

 

Tack för ordet !

 

  /Glenn

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-04 09:55