Matts Jutterström

Kamrater, mötesdeltagare i Örnsköldsvik!

 

Äntligen är vi här! Första maj – då blir jag alltid extra varm i hjärtat.

 

Av att se er.

 

Av att minnas forna tiders vunna segrar.

 

Av att få sätta ord på de segrar vi ska vinna framöver.

 

Det är en dag som gör mig stark. En dag som gör mig glad. Första maj – det är folkets första maj och det är vår dag.

 

När vi för ett år sedan träffades under dom röda fanorna så var det för första gången på åtta år som en arbetarregering regerade detta samhälle, de, borgarna hade styrt Sverige i åtta år, och under dessa åtta år så har klyftorna vuxit nåt alldeles enormt i vårt land.

 

Landet har dragits isär, på alla möjliga sätt och orättvisorna har skärpts, grupper har ställts emot varandra.

 

Sverige blev kallt under dessa åtta år, och Kamrater, vi lovar varandra att aldrig ge dom chansen igen att förstöra det gemensamma som vi strävat efter.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kamrater!

 

När jag fick inbjudan att komma hit till er i Ö-vik blev jag glad och stolt, stolt för att få vara med er, och glad för att jag som förbundsordförande i Pappers fick komma till en bygd där pappersindustrin har betytt mycket och betyder mycket för kommunen.

 

Vi i Pappers har nyss genomfört en avtalsrörelse.

En avtalsrörelse där förbunden förhandlar enskilt men ändå inte. Men detta ska jag återkomma till.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det går bra för Sverige och särskilt för massa- och pappersindustrin!

– Massiva investeringar inom massaindustrin!

– och att det därmed ska gå bra för Sveriges arbetare, med schyssta villkor och kollektivavtal är självklart!

 

Vi kan idag med glädje berätta att det sker massiva investeringar i vår bransch. Det senaste året och i år har bolagen och koncernerna beslutat sig för att satsa på Svensk massa- och pappersindustri och sammanlagt investerar branschen 20 miljarder!

 

­   På att bygga nytt!

­   Bygga ut kapacitet!

­   Och att konvertera produktion!

­    

Investeringarna sker framförallt inom massadelen av vår industri. Av de 20 miljarder som skogsindustrin satsar kommer SCA satsa 8 miljarder i Östrand,

 

I Husum 2 miljarder på att konvertera maskinerna till falskartong!

 

I Domsjö satsar man på biorening, vilket är bra för miljön

 

Det är glädjande för svensk skogsindustri, våra medlemmar och för Sverige, men också för den svenska välfärden!

 

Så har det tyvärr inte alltid sett ut. Den senaste stora investeringen i branschen var byggandet av en ny tidningsmaskin i Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge, vilken togs i drift 2006!

 

  • 20 miljarder investeras inom massa- och pappersindustrin
  • Östrand 8 miljarder
  • Husum 2 miljarder

 

Det är dom största investeringarna i Västernorrland sedan andra världskriget

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

I år går Papper under Parollen:

 

Stoppa lönedumpningen – Svenska avtal i Sverige!

Vi visste att den var aktuell och viktig fråga – men att den skulle bli så aktuell, som den blev kunde vi inte drömma om!

 

Och det är ingen utveckling vi önskar - tvärtom!

 

Ni kanske såg tv-programmet, Uppdrag granskning för lite drygt en vecka sedan.

 

Uppdrag granskning hade gjort ett reportage om villkoren för byggnadsarbetarna som arbetade och färdigställde Mall of Scandinavia – PEABs prestigebygge, som blev byggnadsarbetarnas mardröm!

 

Tyvärr var det inte bara arbetsmiljön som var vedervärdig, utan betalningen och lönen för vissa byggnadsarbetare var under all kritik!

 

Som exempel fick byggstädare som var med i facket, Byggnads, 120 kr/timmen medan byggstädare som inte var med i facket fick 30 kr/timmen – vem kan leva på 30 kr i timmen i Sverige idag?

 

Min fråga till lönesänkarkören i Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och Svenskt Näringsliv, är 30 kr/timme lagom eller är det också för hög lön för nyanlända invandrare?

 

Vi, Pappers, och svensk arbetarrörelse kommer aldrig acceptera löner som gör människor fattiga, oavsett om det är unga, eller kvinnor, som ni krävt tidigare eller idag nyanlända invandrare!

 

Sänkta löner kan aldrig vara svaret eller lösningen för ett samhälle att möta framtiden, mötesdeltagare/kamrater!

 

Vi i Pappers kommer naturligtvis dra vårt strå till stacken! Vi har faktiskt redan startat kampen för schyssta löner och villkor.

 

När produktionen i Husum konverterade från tryckpapper till falskartong, kom det till vår kännedom, att elektrikerna som arbetade på maskin inte fick ut sin rättmätiga lön för utfört arbete från FMT, det Slovenska el-företag, hade gått i konkurs.

 

Pappers avdelning 143 I Husum tillsammans med Elektrikerförbundet, såg till att elektrikerna på FMT fick ut sin lön till slut.

 

Vi i Pappers är vana med konkurrens och tuff global konkurrens, det anammar vi!

 

Men konkurrens måste ske på schyssta villkor, konkurrens neutralitet ska råda – konkurrens får inte innebära sänkta löner och villkor för de anställda!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inom LO har samtliga förbund varit ense om ett antal viktiga krav, som ska leda till ett bättre samhälle för våra medlemmar och medborgare.

 

  •  Ojämlikheten. Enligt OECD har klyftorna ökat snabbare i Sverige än i jämförbara länder. LOs årliga granskning av skillnaden mellan makteliten och industriarbetarlönerna visar att klyftan aldrig har varit större i modern tid. En näringslivstopp tjänar nu 54 gånger mer än en industriarbetare.

 

  • Jämställdheten. 2014 tjänade arbetarkvinnor i snitt bara 73 procent av vad männen tjänar, när vi tar hänsyn till arbetstiden. Vi sätter alltså fortfarande lön efter kön i Sverige. Så kan vi inte ha det.

 

Detta är också vår tids stora rättvisefråga inom lönebildningen. Vi har i årets avtalsrörelse enskilda förbundsförhandlingar sedan vi inte kunde enas om en samordning i höstas.

 

När förbunden förhandlar vart och ett för sig blir vår uppgift svårare. Men inom LO-familjen är vi vana att ta ett stort ansvar för helheten.

 

Vi fortsätter att ta ansvar för Sverige samtidigt som vi ser till att LO-förbundens medlemmar får rimliga och rättvisa löneökningar.

 

Därför Kamrater så reagerar vi med stor kraft när politiker lägger sig i vår lönebildning, och främst av alla domedagsprofeter är de forna Allianspartierna ut och sjöng fattigdomens lov, på olika sätt vill man trycka ner lönerna i samhället.

 

För att uppnå denna för borgerligheten utopiska ordning försöker man ständigt överträffa varandra i ogina förslag.

Lägre löner för nyanlända som Annie Lööv och Centerpartiet föreslår, är nog de allra dummaste förslaget.

Apartheidlagstiftning har det kallats, det är bara att hålla med, en lagstiftning som gör att nya svenskar får lägre lön i fem år är att betrakta som en gammal sydafrikansk apartheidlag.

 

Men dumheten har inga gränser, nu fullkomligt tävlar alliansen om hur de kan sänka löner härs och tvärs, moderaterna har sina ”hitte på anställningar”, kristdemokraternas bidrag till detta heter lön till introduktionsanställningar med 75 % av lägst lönen.

 

Liberalerna ville ha träsklöner, Moderaterna vill helst ha obetalt arbete och Centerpartiet vill sänka lönen för de som kommer från ett annat land.

 

Nu vill Kristdemokraterna sänka lönen för nästan alla.

 

Arbetslinjen heter numera fattigdomslinjen.

 

I den allmänna borgerliga ivern att krossa svensk fackföreningsrörelse finns tydligen inga heliga kor, man är beredd att använda de svagaste i samhället som slagträ.

 

Det är parterna som sköter lönebildningen på svensk arbetsmarknad, en annan ordning skulle omkullkasta den svenska modellen och Sverige skulle kastas i ett vacuum av ovisshet.

 

Det är just därför som Pappers har parollen Stoppa lönedumpningen – Svenska Kollektivavtal i Sverige.


En fråga som drivits hårt inför den här avtalsrörelsen från arbetsgivarhåll är kraven på sänkta lägstalöner.

 

Och det är oftast mot kvinnors arbete lönesänkningskraven riktas. Det är främst inom servicesektorn, där kvinnorna är i majoritet, som arbetsgivarföreträdare vill sänka lägstalönerna.

 

Men att arbetsgivare gillar låga löner är inget nytt. Det har de alltid gjort.

Det ligger i deras intresse. Det är bara argumenten som har varierat genom åren.

 

Vid Sundsvallsstrejken 1879 sade de att sågverken skulle gå omkull.

Vid storstrejken 1909 sade de att hela industrin skulle gå omkull.

 

På 60-talet, när vi i LO ville ha bort avtalens särskilda, och lägre, ”kvinnolöner” sade arbetsgivarna att då skulle kvinnorna inte få jobb. 

 

Och för några år sedan var det ungdomar som skulle bli arbetslösa om inte deras löner sänktes.

 

Det allra nyaste argumentet för lönesänkningar är att det skulle ge jobb åt nyanlända flyktingar.

 

Men det stämmer inte heller. För sänkta löner ger inte fler jobb.

 

Det stämde inte 1879, inte 1909, inte på 60-talet, inte på 90-talet. Och inte 2016.

 

Låt mig ta några exempel:

 

För några år sedan sänkte den borgerliga regeringen arbetsgivaravgiften för unga med en tredjedel för att göra det billigare att anställa. Det kostade skattebetalarna 100 miljarder. Men ungdomsarbetslösheten sjönk inte.

 

Nyanlända flyktingar kan dessutom redan idag anställas till en mycket låg kostnad.

 

En restaurangarbetsgivare kan till exempel anställa en nyanländ för omkring 4 400 kronor i månaden. Resten står staten för genom de så kallade instegsjobben.

 

Ändå har instegsjobben inte blivit någon succé, milt uttryckt.

 

Jag undrar då: om inte arbetsgivarna är nöjda med att betala en månadslön på 4 400 kronor, hur långt ner vill de då gå för att våga anställa?

 

Sänkta lägstalöner skulle dessutom pressa ner allas löner. Det vet alla som någon gång varit med i en facklig förhandling.

Två saker vet vi alltså om sänkta lägstalöner:

 

De gör människor fattiga.

De fungerar inte.

Vi vill istället gå en väg som fungerar:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

För det första behöver vi satsa på utbildning. Vi måste rusta arbetssökande att ta de jobb som finns, till exempel genom korta anpassade utbildningar.

 

För det andra behövs riktade åtgärder. Det kan handla om beredskapsjobb för äldre med kort utbildning liksom yrkesintroduktion och snabbspår för nyanlända med erfarenhet inom yrken där det råder arbetskraftsbrist.

 

Sådana konstruktiva lösningar mellan parterna är en grundbult i den svenska modellen. På den vägen vill vi fortsätta. Därför är det med förvåning vi nu ser hur borgerliga partier vill låta politiker bestämma om löner och anställningsvillkor.

 

Då förstår de inte hur svensk arbetsmarknad fungerar. Lönenivåer ska inte vara valfrågor, de ska hanteras i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

 

Sist, men inte minst, behöver vi investera mer.

 

I LOs kongressrapport har vi presenterat omfattande förslag på framtidsinriktade investeringar i välfärd, bostäder och infrastruktur. Det ger jobb, både åt nyanlända och åt andra, samtidigt som det bygger vårt land starkare genom ökad tillväxt. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamrater vi vet att

 

Skillnaden står mellan en allians av högerpartier samt ett nyfascistiskt parti och en socialdemokrati som står för ett mer rättfärdigt samhälle.

 

När vi väljer att kalla SD för ett nyfascistiskt parti så gör vi det utifrån att det faktiskt är det och det finns exempel på att det förhåller sig så.

 

SD har en solkig histioria, skillnaden emellan andra högerpopulistiska partier är att SD föddes ur en ren nazistisk miljö som på 80-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning, ja säger inte att SDs 800 000 väljare i förra valet är nazister och främlingsfientliga, men det är ändå detta som finns i partiets ådror. 

 

Speciellt tydligt blir det när vice partiledaren Mattias Karlsson påstår att Zlatan enligt honom inte är svensk, Karlsson säger att Zlatan har ett kroppsspråk som inte är svenskt genom att han är explosiv.

 

Detta gör Zlatan till opålitlig. Det är sådana rasistiska uttalanden och det skulle finnas en nedärvd gen i alla människor som ger oss nationella egenskaper som en medfödd lojalitet till fosterlandet och kulturen. 

 

Det är sådana strömmingar som gör SD till ett nyfascistiskt parti. Genom att ställa olika grupper och personer emot varandra

 

Vi vet att Arbetarrörelsen är och har varit huvudfienden för alla fascister genom historien, i Tyskland på 30-talet, Italien under samma tid, Spanien under 50 år, Chile under dryga 30 år och senast var den förskräckliga händelsen på Utöya .

 

SD försöker att uppträda med olika kostymer, ibland har de vänsterretorik, ibland högerretorik och detta förvillar många väljare, men SD har uteslutande röstat med högeralliansen när det gäller försämringar för det arbetande folket. 

 

SD lovade att ta bort pensionärsskatten, men de gör tillsammans med borgarna tvärs emot, och det gör de bara av en ena anledning, för att de hatar arbetarrörelsen lika mycket som borgarna gör.

 

 Genom att ha en motvilja emot klasskamp och den demokratiska socialismen så ställer man nationen emot detta.

 

 För SD och andra fascister genom historien så är fosterlandet och gud samt kungahuset heliga ting som är helt odiskutabla, och där backas de upp av borgarna.

 

När fascister uppträder så är det få som känner igen dem, men arbetarrörelsen gör det, däremot gör inte borgarna det, trots att borgarna egentligen inte har något övers för fascismen.

 

Men när motsättningar skärps och valet står emellan fascism och socialism så har alltid borgarna valt fascismen utifrån att fascismen aldrig har hotat den privata äganderätten.

 

 Och de gör det utifrån det hat de har för socialdemokratin och arbetarrörelsen, eftersom vi är de enda som kan hota den kapitalistiska maktstrukturen om vi vill. 

 

Så just därför har Stefan Löfven och Magdalena Andersson så rätt när de kallar SD för nyfascister.

 

Att SD är ett rasistiskt parti med rötter i nazismen, det vet vi.

 

Men de är inte bara rasister. De är ett antifackligt högerparti också.

 

I riksdagen har de föreslagit:

 

Skära två miljarder på barnbidragen. 

Skära fem miljarder på bostadstillägget för pensionärer. 

Utöka undantagen turordningsreglerna.

Förbjuda sympatiåtgärder.

Skära ner stödet till välfärden med 90 miljarder på fyra år.

 

Och på SDs landsdagar i höstas förklarade Jimmie Åkesson att hans mål var att bilda en ren högerregering tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna.

 

Så vi vet var vi har dem. Men vi vet också hur vi måste möta dem:

På samma sätt som våra föregångare mötte fascisterna på 30-talet.

 

Genom motstånd och solidaritet. Genom hårt fackligt arbete.

Och genom politik.

 

Politik som ger framtidshopp. Politik som förändrar människors liv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är inga lätta uppgifter vi har framför oss.

Men vem har sagt att fackligt och politiskt arbete ska vara lätt?

 

Det är det inte. Det är ofta ett slitgöra.

 

Det vet alla som förhandlat för sina arbetskamrater.

Som suttit i en arbetarekommuns valberedning.

Eller som varit med i motionsbehandlingen på en LO-kongress.

 

Det visste de som kom före oss också. De som tecknade de första kollektivavtalen och byggde folkhemmet.

 

Men de såg möjligheterna.

Det ska vi också göra.

 

Vi ska utifrån våra värderingar om jämlikhet och rättvisa skapa vår vision av framtidens samhälle. 

 

Det ska vi göra genom att vi är många som är med och bygger framtidens arbetarrörelse.

 

Och genom att vi är många som är med i det politiska arbetet för att fortsätta att förändra Sverige.

 

Då ökar möjligheterna att vi möts till första maj nästa år och kan säga:

 

Nu är det fler som har jobb.

Nu kan fler unga flytta hemifrån till sin första lägenhet.

Nu märks det i skolan, vården och omsorgen att resurserna till välfärden har ökat.

Nu märks det att politiken styrs av insikten om allas lika värde.

 

För vi såg problemen.

 

Vi gjorde något åt dem.

 

Och nu fortsätter vi att tillsammans ta itu med de utmaningar vi har framför oss.

 

Tack ska ni ha!

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-09 15:30