Jasenco Omanovic

Kära Öviksbo!

Min mor tillbringade 10 av sina sista 15 dagar i livet i ett flyktingtält mellan två krigssidor. Varken hon, så sjuk som hon var, eller någon annan i det tältet hade kunnat nöja sig med att man satte upp ett tält till. Inte DU heller skulle acceptera ett tält i ”ingenmansland”. Hoppet om att man kan bygga upp åtminstone en del av det man hade förlorat, skulle inte låta nöjas med ett FN tält. Hem, hemmet är mittpunkten i människans liv. Hemmet är en plats där familjen och vänner samlas för att fira våra högtider, oavsett religioner eller kultur eller nation.

Att vara flykting är att vara utan sitt hem. Utan värme, utan integritetsskydd och säkerhet som hem kan ge oss i vår vardag.

Det lilla hoppet om att man kan hitta väg till ett nytt hem, det är det som får folk att betala allt de har och äger, för att sätta sig i en skrotbåt med livet som sista insats i spelet om en ljusare framtid. Det är hoppet om att finna fristad för sin kropp och själ!

 

För drygt 20 år sedan i Bosnien avrättades män och pojkar för att de var muslimer och kvinnor våldtogs systematiskt och tvingades föda våldtäktsmännens barn.

Idag avrättas män och pojkar för att de är kristna och kvinnor våldtas och säljs vidare till nästa våldtäktsman i den så kallade Islamiska staten.

Dessutom var det även kristna som föll offer då i Bosnien, som även muslimer faller offer för IS idag.

För varje dag som ett krig pågår minskar människovärdet för barn, kvinnor och äldre.

En sådan ondska och hat driver folk på flykt! 54 miljoner människor är på flykt idag, på flykt ifrån hatet.

De är på väg till en fristad. På jakt efter sitt människovärde. En procent, en hundradel, av dessa människor kommer till Europeiska Unionen.

 

För att stoppa flyktingströmmarna måste man få stopp på krig, minska fattigdom och orättvisor i världen.

Då finns det de som säger: Andra länder inom EU tar inte emot så många flyktingar. Varför ska vi göra det i Sverige?

Tänk om vi hade resonerat så här:

I många länder i världen är det tillåtet att slå barn.

Ska vi inte också göra så i Sverige?

I många länder anmäler inte kvinnor våldtäkt, då blir de en skam för familjen.

Ska vi inte också göra så i Sverige?

I andra länder gömmer man handikappade hemma?

Ska vi inte också göra det också?

 

Kanske du undrar, varför säger han så?

För att dessa frågor drivs av nationalisterna. I nationalstaten finns plats bara för ”de starka”.

 

Vi socialdemokrater har genom åren bekämpat dessa krafter.

Vårt Sverige är starkare och större än så!

I vårt Sverige ger vi människor en fristad!

I vårt Sverige är barn individer!

I vårt Sverige äger varje kvinna sin egen kropp.

I vårt Sverige har funktionshindrade rätt till ett fritt liv.

 

Kära vänner!

Sverige är ett land där alla har förutsättningar att gå långt! Ett land där arbetarbarnet kan bli läkare eller varför inte statsminister. Man kan bli nästan väldens bästa fotbollsspelare även om föräldrarna är vaktmästare och lokalvårdare. Man kan bli en av världens främsta hjärnforskare även som dotter till en pendeltågförare. Det är du, det är ditt liv och det är dina möjligheter.

Vi socialdemokrater har byggt och vill försätta bygga Sverige med kunskap som en rättighet! Kunskap skapar självständiga människor. Kunskap skapar framtidstro hos människor.

Det är det som har skapat framgångslandet Sverige, det är det som är grunden för alla individuella framgångar.

Din och min kunskap är en investering som samhället har gjort. Det är ungefär som järnvägar och vägar, det är en stor och viktig samhällsinvestering som dessutom kräver årligt underhåll i många år.

Alla skolor stora och små, grund- eller universitets skolor är som järnvägar, som landsvägar. Dessa skolor är vår grundinfrastruktur för att vi ska skaffa oss kunskap. Och om vi inte investerar i lärare och skolpersonal då blir det som på järnvägen utan underhåll. Det blir stopp!

Vi vill inte ha stopp för kunskaps utveckling, därför investerar vi socialdemokrater i skolan. En investering i vår framtid.

 

Mötesdeltagare!

Vi socialdemokrater ska ta upp kampen mot den organiserade fattigdomen som Alliansen har försökt bygga upp under 8 år vid makten.

De så kallade icke produktiva grupper det vill säga arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer fick minskade inkomster till förmån för de produktiva eller enkelt utryckt de som har jobb.

Detta har inte lett till minskad arbetslöshet eller minskade sjukskrivningar. Däremot kan man på så vis skapa organisera fattigdom bland vissa grupper i Sverige.

Vi socialdemokrater vi kommer inte att sänka skatter.

Vi kommer att använda skatter till att investera i infrastruktur, i bostäder, i forskning, i klimatomställning.

Vi socialdemokrater kommer att fördjupa samverkan med näringslivet.

Vi vill investera i utbildning för bättre matchning på arbetsmarknaden.

I år sökte fler företag efter arbetskraft än i fjol. Trots att arbetslöshet är 8 procent hittar de inte arbetskraft. Lösningen heter inte billigare arbetskraft, lösningar heter kompetent arbetskraft.

För att företagen ska kunna växa behöver vi utbilda arbetskraft så att de kan ta lediga jobb.

Kunskap ger jobb, jobb ger inkomst, inkomst ger frihet.

Att känna frihet måste vara en mänsklig rättighet!

 

Det gamla afrikanska ordspråket säger:

"Om du vill gå fort, gå ensam.

Om du vill gå långt, gå i grupp.”

Vi socialdemokrater vill investera i hela Sverige. Vår ambition är att Sverige ska nå långt! För att lyckas med det behövs vi alla var och en av oss.

 

Tack!

Jasenco Omanovic

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 13:39