Klara Olsson Umegård

Vänner, 

Jag är oerhört glad och tacksam över att få stå här idag och som ordförande i SSU Örnsköldsvik få representera det socialdemokratiska ungdomsförbundet.

Om drygt en månad går jag ut grundskolan och börjar på gymnasiet. Det är något som både känns otroligt roligt och spännande, men samtidigt också väldigt, väldigt nervöst. Under dessa nio år som jag har gått i grundskolan har jag på många sätt levt i en skyddad värld.

Något som dock har blivit tydligare och tydligare för mig under mina år i skolan och ju äldre jag har blivit, är att varken skolan eller samhället i stort är den jämlika värld jag blivit intalad att den är. 

Vi får lära oss i skolan att alla är lika mycket värda, att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter, oberoende av kön, etnicitet eller social och ekonomisk bakgrund. Detta är dock inte sanningen. Vi har fortfarande stora skillnader i lön beroende på kön, vi har fortfarande människor i vårt land som inte ens blir erbjudna att komma på anställningsintervju på grund av sitt för en svenskfödd svåruttalade namn, vi har fortfarande ett alldeles för stort antal unga människor som varken har jobb eller bostad endast på grund av det faktum att de är just unga. 

Trots detta vill vi gärna gå i försvarsställning och ropa att "SVERIGE ÄR FAKTISKT JÄMLIKT!!!" Och till det har jag bara ett svar, NEJ, Sverige är inte jämlikt. Inte ännu. Och det är något jag känner stark oro över, att Sverige är det land där ojämlikheten ökar snabbast.  Det är inte det samhälle jag vill bli vuxen och leva i.

Men vad innebär egentligen begreppet jämlikhet? Jämlikhet är rättigheten att inte få din framtid avgjord på förhand av sådant du inte kan påverka själv. Jämlikhet är rätten att lyckas i skolan oavsett om dina föräldrar är lågutbildade eller högutbildade. Jämlikhet är rättigheten att du som ung ska kunna flytta dit jobb och utbildning finns, även om dina föräldrar inte har pengarna att köpa dig en lägenhet. Idag är dessa rättigheter långt ifrån självklara. Idag avgörs våra framtida möjligheter av faktorer vi inte kan påverka själva. Idag lämnar många unga grundskolan utan behörighet till gymnasiet, bara för att de råkar ha föräldrar med låg utbildning, som kanske inte har möjlighet att hjälpa med skolarbetet eller som inte har råd att betala för privat läxhjälp. Idag stängs unga människor in och förvägras starta sitt vuxna liv, på grund av en sedan länge passiv bostadspolitik. Detta är bara några exempel på hur ojämlikheten tar sig uttryck för unga människor i Sverige i dag. Och en sak måste vi vara väldigt tydliga med: Ojämlikhet är en orättvisa och en skam för vårt samhälle. Ojämlikhet är att vara fängslad av sina föräldrars utbildningsbakgrund. Ojämlikhet är att få lägre lön än dina manliga kolleger, bara för att du är kvinna. Ojämlikhet är att inte få vara fri på lika villkor som andra.

Ojämlikhet är ofrihet. Vi kan, som socialdemokrater, inte acceptera att utvecklingen rör sig mot ökad ojämlikhet. Vi kan inte acceptera att klyftorna växer och att vissa i vårt samhälle måste stå tillbaka för att andra ska få gå framåt.

I slutet av maj är det partikongress. Då har vi möjlighet att påbörja det arbete som ska skapa ett jämlikt samhälle.

Det är då vi unga SSU-are har möjlighet att påverka så att det görs investeringar som skapar bättre förutsättningar för unga människor i Sverige.

Investeringar i bostäder för unga, så att ingen ung kan förvägras sitt vuxenliv.

Investeringar i utbildning, så att ingen ung behöver få sina framtidsutsikter försämrade på grund av orättvisa strukturer. Skolan är ingen experimentverkstad - skolan är hjärtat i vårt samhälle. Och hjärtat kräver resurser för att fungera så bra som det bara går.

Vänner, det är på kongressen den 29 maj som vi kan få partiet att anta en tydlig och villkorslös hållning mot den fruktansvärda situation som många unga är i på arbetsmarknaden i dag. Det är på kongressen vi kan sätta stopp för oändliga visstidsanställningar och förnedrande sms-anställningar. Det är på kongressen vi kan lägga grunden för en trygg arbetsmarknad, också för unga. Tillsammans kan vi få Socialdemokraterna att bli ännu bättre. Tillsammans kan vi så fröet till en samhällsförändring som inte bara gynnar vissa, utan alla. Tillsammans kan vi bidra till det som partiet skriver på sina första majparoller i år:

Kunskap, Frihet och Framtid. Så låt oss jobba tillsammans. SSU kommer att driva på för att kongressen ska lägga grunden för ett nytt jämlikhetsprojekt i Sverige. 

Ett projekt som kan göra så att när jag och mina jämnåriga vänner tar studenten om några år, har vi ett jämlikt samhälle att börja leva våra vuxna liv i. 

Tillsammans kan vi skapa en jämlik framtid.

Tack!

Klara Olsson Umegård

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 13:49