Per Nylén tal

Partivänner, åhörare

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. 1:a maj 2019…tänk när vi får stå här och se tillbaka på en mandatperiod där Socialdemokratisk politik gjort Sverige, Västernorrland och Örnsköldsvik till ett öppnare mer tolerant samhälle, ett samhälle där alla människor behandlas med respekt, där ingen ges rätt att trampa på en annan för vem han eller hon är.

Kärnan i socialdemokratin är ju tron på att politiken ska skapa en bättre framtid. Vi blickar inte nostalgiskt tillbaka, vi möter inte framtiden med rädsla, vi ser allvaret i de utmaningar som finns, vi tror på en bättre framtid, för alla.

Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än någon annan.

Vi socialdemokrater står upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet och hets mot HBTQ-personer. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller hemma.

Vare sig det är på grund av ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet, könsuttryck, eller sexuell läggning. Allt detta är ju det som gör oss unika som individer!

Vi socialdemokrater har framgångsrikt deltagit i kampen för HBTQ-personers rättigheter. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår en hel del arbete.

Vi vill att alla kommuner, landsting, stat, företag, föreningar aktivt ska motverka fördomar, diskriminering och kränkningar mot HBTQ-personer. Detta ska bland annat göras genom utbildning av HBTQ-personers livssituation och öka kunskapen om hur politiska beslut påverkar deras vardag.

I grunden handlar det om människovärde, om respekt. Men det handlar också om så mycket mer. Vi vet att där man aktivt arbetar för mångfald och öppenhet ökar kreativiteten, tillväxten blir högre och arbetstillfällena blir fler. Och visst vill vi se ett Örnsköldsvik med ökad kreativitet, tillväxt och fler arbetstillfällen.

För att nå dit finns en rad utmaningar att ta oss an. Självklart ska vi Socialdemokrater även fortsättningsvis vara de som går före i kampen för HBTQ-personers rättigheter. Därför tar vi idag initiativ till att stötta bildandet av en HBTQ- S-förening tillsammans med övriga sossar i länet. Jag uppmanar er att ta möjligheten att engagera er i bildandet av HBTQ S Västernorrland.

Med kunskap möjliggör vi frihet och skapar tillsammans en öppen och tolerant framtid! Varje människa är unik, men människovärdet är lika!

Tack!

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-04 13:26