Erik Nordlunds tal på Torget i Ö-vik

 

Kära vänner, bekanta och obekanta.

Första maj, tjugohundratretton.

Känner ni hur samhället runtomkring oss förändras i en allt snabbare takt?

Vi talar inte längre om decennier. Vi talar om enstaka år.

Vi har genomgått en teknisk revolution när det kommer till kommunikationsmedel mellan individer världen över. Globaliseringen har krympt världen.

På gott, och ont.

Läs hela talet i PDF-filen nedan.

Eriks tal 2013.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-05 07:27