Zenitha Nordfjells tal i Bredbyn

 Idag samlas vi så åter här,

en dag att glädjas över att just du är här!

Den här dagen är viktig och betydelsefull,

och det är viktigt att vi tar striden, inte bara för vår egen skull!

Många är vi som ser vad som står på,

och det viktigaste är ju att vi visar, att vi förstå!

Läs hela talet i PDF-filen

Zenitha.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-03 12:53