Aktuellt

Föreningar med egna Hemsidor/Facebooksidor:

Domsjö S-förening: www.s-info.se/shemsida 

Själevad S-förening:  www.s-info.se/sjalevad Facebooksida: Själevads Socialdemokratiska förening

 

Sammanträdesplaner:

Kommunfullmäktigegruppens sammanträdesplan 2017:     Plan för 2017 S-grupp KF.pdf

Sammanträdesplan för kommunens styrelser och nämnder 2017


Landsstingets sammanträdesplan för 2017  Sammanträdesplan 2017 - Politiska organ.pdf

LFs S-grupp sammanträder alltid dagen innan LF

 

AKTUELLT I ARBETAREKOMMUNEN, S-föreningarna och S-kvinnorna

 

JANUARI 2017

16/1 Arbetarekommunens styrelse sammanträder kl. 18.30 på partiexpeditionen.

17/1  Rep.skap DS-uppdrag och listorna till Stift- och Kyrkomöte Lokal: Gamla EFS -  Allgården i Köpmanholmen!  Arr: Nätra S-förening

24/1 Själevads Sdf styrelsemöte  kl. 18.30 Johanna

25/1 Träff med kyrkopol.ansv i föreningarna som nominerar till Själevad-Mo-Björna. Partiexp. kl. 18.00

26/1 Träff med samtliga Kyrkolopitiskt ansvariga. Parti exp kl. 18.30

31/1 Träff med kyrkopol.ansv i föreningarna som nominerar till Själevad-Mo-Björna. Partiexp. kl. 18.00

 

 

FEBRUARI

1/2 SISTA dag att nominera ombud till Distriktskongressen

   1/2 sista dag att nominera till uppdrag i AK

2/2 Nätra S-förening medlemsmöte kl. 18.30 i Åmynnesgården

8/2 Partiinterna valberedningen sammanträder kl. 18.30 AK exp. AK-uppdrag

13/2 Arbetarekommunens styrelse sammanträder kl. 18.30 på partiexpeditionen. 

15/2 Partiinterna valberedningen sammanträder kl. 18.30 AK exp. AK-uppdrag

16/2 Rep.skap Ombud till distriktskongressen 

19/2 Sista dag att nominera till fyllnadsval ersättare i Humanistisiska nämnden, Nämndeman i Tingsrätten, ledamot i MIVA och i ÖrviksHem 

22/2 VU sammanträder

26/2 Nätra S-förening medlemsmöte kl. 18.30 i Åmynnesgården

28/2 Själevads S-kvinnor Årsmöte kl. 14.00 hemma hos Eva Nyberg.

     28/2 Själevads S-förening Årsmöte kl. 19.00 Västerhusgården

 

MARS

5/3 Årsmöte

14/3 Själevads Sdf styrelsemöte  kl. 18.30 Lena

22/3 Ombudsträff inför Distriktskongressen


APRIL

1/4 Distriktskongress ev. i Härnösand

8-12/4 Partikongress

25/4 Själevads Sdf styrelsemöte  kl. 18.30 Kina 

 

 

MAJ

13/5 Själevads S-föreningCykel-Café kl. 11-14 EFS i Ås

30/5 Själevads Sdf styrelsemöte  kl. 18.30 Per-Erik

 

JUNI

10/6 Själevads S-föreningGrillfest kl. 18.00

 

JULI

 

AUGUSTI

29/8 Själevads Sdf styrelsemöte  kl. 18.30Gunnar

 

 

SEPTEMBER

12/9 Själevads S-förening kl. 19.00 Höstfest  Friluftscentralen i Själevad

 

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

 

DECEMBER

 

 

 

 


Distriktskongresser:

2017 Ev. Härnösand lördag 1 april

2018 preliminärt 24-25 mars


Sidan uppdaterades senast: 2016-09-07 15:01