Arbetarekommunens styrelse o utskott

Styrelsen i Örnsköldsviks Arbetarekommun efter årsmötet 2017-03-05

Ordförande

Kristoffer Park kristoffer.park@ornskoldsvik.se

Vice ordförande

Mikael Hedin  mikael.hedin@mittmedia.se

Studieorganisatör 

Magnus Wester magnus.wester@gmail.com 

Kassör 

Anna Sundberg   anna.a.sundberg@ornskoldsvik.se

Sekreterare  

Zenitha Nordfjell zenitha.nordfjell@ornskoldsvik.se

Vice sekreterare

Anna-Belle Strömberg anna-belle.stromberg@ornskoldsvik.se

Facklig ledare 

Olga Back   olga.back@ornskoldsvik.se 

Övriga ledamöter 

Kristina Nilsson  kristina.nilsson@riksdagen.se 

Kazim Karkan   kazim.karkan@ornskoldsvik.se

Mikael Hedin mikael.hedin@mittmedia.se

Sara Häggström  sarahaggstrom_90@hotmail.com

Torbjörn Westman   torbjorn.aspsele@gmail.com 

Ersättare

Helene Andersson  famanderssonselander@msn.com

Marcus Sellgren  marcus.sellgren@ornskoldsvik.se

Domagoj Paneva dpenava@live.com

Erica Howcroft  erica.howcroft@ornskoldsvik.se

Agneta Alenius Madsen agnetha@aleniusinc.se  

Adjungerad

SSU: Emil Nordfjell

Politisk resurs: Mattias Öberg  mattias.oberg@ornskoldsvik.se

Personal: Marianne Vestin ornskoldsvik@socialdemokraterna.se

 

Kampanjledare och  vice kampanjledare

 Zenitha Nordfjell zenitha.nordfjell@ornskoldsvik.se

 

VU

ordinarie:

Kristoffer Park, Anna Sundberg, Anna-Belle Strömberg, Zenitha Nordfjell och Mikael Hedin.

Ersättare:

Olga Back, Kristina Nilsson och Torbjörn Westman

 

Ansvariga i övriga utskott / politiskområden

Bostadspolitik Mikael Hedin

Personalpolitik Anna-Belle Strömberg

Medlemsfrågor och medlemsutveckling Anna Sundberg

Kyrkopolitisk ansvarig Helene Andersson

Internationellt / integrationsansvarig  Kazim Karkan

 

Revisorer

Mats-Åke Olsson   matsakeolsson@hotmail.se

Christina Andersson  cha.sidensjo@gmail.com

Anders Kvarnström  anders01@telia.com;

 

Partiinterna valberedningen

Kristin Ögren  kristin.ogren@ornskoldsvik.se  Sammankallande

Gerd Persson  gerd.persson@hotmail.com

Stina Sohlin stina.sohlin@gmail.com

Bertil Westin  bertil.westin@telia.com

Per Häggmark  per.haggmark@metsagroup.com

Cina Flarke  cina.flarke@ornskoldsvik.se

Tomas Jonsson tomas.b.jonsson@ornskoldsvik.se

Mattias Öberg  mattias.oberg@ornskoldsvik.se

Kina Nylén kinanylen@hotmail.com

Ersättare

Andreas Näslund

Arne Nilsson   n.arne.nilsson@home.se

Jan-Olov Häggström  jan-olov.haggstrom@ornskoldsvik.se

Eva-Britt Persson perssonevabritt7@gmail.com

Maria Westman morran.weman@spray.se