Domsjö S-förening

Föreningens styrelse efter årsmötet 2016

Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Olga Back
070-6319530 olga.back@hotmail.com

V.ordf 

Magnus Wester

070 210 3844
 

magnus.wester@gmail.com

Kassör

Ulla Grundberg Larsson 076-8340805 
ulla.grundberglarsson@telia.com

Sekreterare

Gudrun Nygren
070 210 3844

amor4@tela.com 

Stud.org

Magnus Wester

070 210 3844   magnus.wester@gmail.com

Medlemsansv.

Olga Back

070-6319530

olga.back@hotmail.com

Ledamöter

Ulrika Karlsson

070-341 17 20

ullis_karlsson@telia.com


Håkan Isaksson 070-520 11 17 hakan.Isaksson@ostp.biz
  Ersättare Olof Ögren  070-235 77 56

olof.ogren@telia.com 

   Roger Burland 070 672 0515 rogerburland@gmail.com
  Tommy Edlund 070-295 61 95  tommy.edlund@spray.se
 

 Birgith Mårtenzon

076 776 3361

birgith.mrtenzon7@gmail.com

 

Jan Lindstedt 070 527 8722 j.lindstedt.lindab.ab@gmail.com
Ungd.ansv.
Magnus Wester 070 210 3844

 magnus.wester@gmail.com

  Kyrkopol.ansv       Ulrika Karlsson     070 341 1720       ullis_karlsson@telia.com

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

Håkan Isaksson, Ulrika Karlsson,  Magnus Wester, Olof Ögren och Ulla Grundberg Larsson

Ersättare: Kallas in av ordinarie ombud när de inte kan tjänstgöra.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-09 14:57