Gullängets S-kvinnor

Föreningens styrelse efter årsmötet 2016


Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Lena  Näslund  

070-6504099  

lenapena@spray.se 

Kassör

Laila Bylund  

070-2268942 

la.bylund@telia.com 

Sekreterare

Emma Sundelin  

070-6223929

emmasundelin@msn.com 

Medlemsansv.

Lena  Näslund  

070-6504099  

lenapena@spray.se 

Vice ordförande

Britt Westman  

070-654 70 65 

37westman@telia.com 

Ledamöter

Ingrid Lindgren 

070-6324306 

.sol@telia.com 

Ersättare

  Eva Edberg 

070-5390379

 slamsmaja@hotmail.com

 

 

Lena Lövgren

 070-2176022

lena.lov@home.se

 

Cina Flarke

070-4086510

 cina.flarke@ornskoldsvik.se

Medlemsansvarig

 Lena Näslund

070-6504099

 lenapena@spray.se

 

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

Fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

 Monika Sundin 073-072 0202

Lena Lövgren  070-217 6022

Emma Sundelin 070-6223929

Ersättare: Kallas av de ordinarie ombudet som inte kan tjänstgöra.

Lena Näslund, 070-6504099  

Ruhiyya Mammadova

Ulla Gerdin. 070 217 0901    

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-11 10:44