IF Metalls S-förening

Styrelsen efter årsmötet 2016

Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Magnus Wester
 

070 210 3844

 magnus.wester@gmail.com

V.ordf

Kent Lundgren

070-3143328 

kent7896@hotmail.com 

Kassör

Birgitta Petersson   

0702988874 

bpetersson31@gmail.com 

Sekreterare

Vice sekr.

 Barbro Brix

Birgitta Petersson

 073-0541255

0702988874

barbro.brix@hotmail.com

bpetersson31@gmail.com

Studie.org.

Barbro Brix  

073-0541255

 barbro.brix@hotmail.com

Medlemsansv.

Magnus Wester 

070 210 3844 

 magnus.wester@gmail.com

Ledamöter

Tommy Tjärnström

073-0567661
 

tommyt1953@live.se

Ersättare

Roger Frisk  

 070 699 3978

roger.frisk@telia.com 

 

Morgan Elfving 

070 572 60 85 

morgan71elfving@gmail.com 

Kyrkopol.ansv: Kent Lundgren                 070 314 3328           kent7896@hotmail.com

 

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

Roger Frisk och Barbro Brix

Ersättare: Kallas in av ordinarie ombud när de inte kan tjänstgöra.

Övriga medlemmar

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-10 10:42