Övrebygdens S-förening

Föreningens styrelse efter årsmötet 2016

Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Helene Andersson 

070-5357824 famanderssonselander@msn.com

Kassör

Lillemor Edlund  

070-2956751

lillemoredlund@hotmail.com 

Sekreterare

 

 

 

Stud.org

Lillemor Edlund

070-2956751

lillemoredlund@hotmail.com 

Medlemsansv.

Helene Andersson   

 

070-5357824

famanderssonselander@msn.com

Ledamöter

Tore Eriksson

072 229 2942

tore.eson@gmail.com 

 

Daniel Bylund

070 350 8270

hunter@live.se

Ersättare

 Evelina Sahlström 0705204138 evelina.sahlstrom@hotmail.com

 

 Sandra Sjögren

076-829 62 70

sassasjogren@hotmail.com

 

 

 

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

Daniel Bylund och Tore Eriksson.

Ersättare: Kallas in av ordinarie ombud när de inte kan tjänstgöra.

Sandra Sjögren och Gunilla Bylund.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-25 12:01