Sidensjö S-förening

Föreningens styrelse efter årsmötet 2016

 

Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Christina Andersson  

070-5623893 

cha.sidensjo@gmail.com

V.ordf

Monica Näsman 

070-2542543 

monica.nasman@telia.com 

Kassör

Uno Nilsson 

070-2056217 

 uno.nilsson@spray.se 

Sekreterare

Bertil Westin 

070-5762595 

bertil.westin@telia.com

Medlemsansv. Uno Nilsson 070-2056217

 uno.nilsson@spray.se

Medlemsansv.

Christina Andersson 070-5623893

 cha.sidensjo@gmail.com

Ledamo

Sune Nilsson 

070-3567411 

bertil.westin@telia.com

Ledamot

Sören Mattsson 

070-2720491 

 

ledamot. Sven Erik Näsman 0660-260065

sven-erik.nasman@telia.com

 

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

Christina Andersson, Olle Häggström och Birgitta Westman

Ersättare: Kallas in av ordinarie ombud när de inte kan tjänstgöra.

Monica Näsman, Eddie Östman och Annelie Westin

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-26 16:46