Själevads S-förening

tyrelsen efter årsmötet 2016

Uppdrag

Namn

mobil

E-post

Ordförande

Gunnar Jutterström  

0705-477251 

gunnar.jutterstrom@telia.com 

V.ordf

Katarina Nylén 

072 222 3040 

kinanylen@hotmail.com 

Kassör

Lena Asplund 

070 324 5116 

lena_asplund@bredband.net 

Sekreterare

Johanna Westman

 0730-861 374 

johannaw18@hotmail.com

Medlemsansv.

Kina Nylén 

 072 2223040 

kinanylen@hotmail.com

Ledamöter

 Therese Andersson Olin

070 346 8572

 therese.andersson.olin@live.se

 Kyrkopol.ansv.

Per Erik Jonsson 

070 268 1794 

kerstinjonsso@hotmail.com 

 

 Vakant

 

 

       
       

Ombud till Arbetarekommunens representantskap

fr.o.m rep.skapet i maj 2016

Ordinarie ombud:

Gunnar Jutterström,070 547 7251

Lena Asplund,070 324 5116

Johanna Westman.070 086 1374

Ersättare: Kallas in av ordinarie ombud när de inte kan tjänstgöra.

Resterande styrelse inklusive ersättare

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-24 14:10