Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2015-2018

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

1.  Glenn Nordlund, Ö-vik  Ordförande
2.  Per Nylén, Själevad 1:e vice ordförande
3. 
Kristin Ögren, Hörnett 
4.  Britt-Inger Staaf, Björna
5. 
Olle Häggström, Sidensjö
6.  Ann-Sofie Karlsson Ågren, Ö-vik
7.  Kazim Karkan, Ö-vik.

Ersättare

1. Yvonne Ölund, Bjästa
2.  Helge Westman, Skorped
3.  Lena Kvarnström, Arnäs

4.  Per Jonsson, Husum
5.  Camilla Sandin, Svartby
6.  Mattias Öberg, Örnsköldsvik
7. 
Laila Bylund, Arnäs.

 

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter
1. Birgith Olsson Johansson, Arnäs ordförande
2. Kristoffer Park, Mellansel, vice gruppledare
3. Magnus Tjällman, Yttergundsjö
4. 
Agnetha  Alenius Madsen , Ulvöhamn
5. Lars Edblad, Ö-vik
6. Helene Andersson, Trehörningsjö

 

Ersättare
1. Erika Howcroft, Domsjö
2. 
Marcus Sellgren, Järved
3.  Therese Andersson Olin, Själevad
4.  Malin Häggkvist, Bjästa
5.  Thomas Wahlström, Skorped
6.  Hans Gidlund Gullänget


Humanistiska nämnden

Ordinarie ledamöter
1. Eva Bergström, Örnsköldsvik,  ordförande
2. Susanne Sturk, Arnäsvall, 1:e vice ordförande
3.  Hans-Olov Johansson, Husum
4.
Roger Sandström, Bjästa
5. Carola Öberg, Husum
6. Torbjörn Westman, Örnsköldsvik

Ersättare
1. Ruhiyya Mamadowa Jalilpour, Örnsköldsvik
2.
Peder Johansson, Örnsköldsvik
3. Zeth Olsson, Örnsköldsvik
4.
Agneta Lindgren, Järved
5. Jonny Englund, Långviksmon
6.  Maria Lindholm, Själevad

 

Kultur & Fritidsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Anna Sundberg, Arnäs, ordförande
2. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, 1:e vice ordförande
3. 
Olga Back, Domsjö
4. Johanna Westman, Själevad
5. 
Roger Fjeldseth, Skorped
6.  Ulrika Karlsson, Domsjö

Ersättare
1. Erik Nordlund, Örnsköldsvik
2. Maria Olofsson, Solberg
3.  Cina Flarke, Svartby
4. Martin Lundström, Husum
5. Göran Holmgren, Björna
6. Welat Acar, Örnsköldsvik


Omsorgsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Anna-Belle Strömberg, Kroksta Ordförande
2. Emma Sundelin, Örnsköldsvik, vice gruppledare
3. Håkan Isaksson, Domsjö
4.
Annika Ternestål, Solberg
5. Örjan Forsberg, Husum
 6. Marianne Vestin Köpmanholmen

Ersättare
1. Johnny Eriksson, Gullänget
2.  Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsvik
3. John Norberg, Bonäset
4. Daniel Bylund, Trehörningsjö
5. Kristina Eliasson, Ö-vik
6.  Kent Lundgren, Bjästa

 

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Leif Lindholm, Bredbyn, ordförande
2. Annika Westin, Järvvik, 1:e vice ordförande
3. Kina Nylén, Själevad
4. Mikael Hedin, Bonäset
5. Ingrid Åström, Kroksta
6. Hans Wentjärv, Flärke/Gideå

Ersättare
1.
Stina Sohlin, Gullänget
 2. Tommy Tjärnström, Sidensjö
3. Bruno Sjölund, Kärrsjö
4. Gerd Persson, Örnsköldsvik
5. Tomas Jonsson Djuptjärn
6. Maria Vestman, Järved

 

 

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

1. Marianne Vestin, Köpmanholmen, ordförande
2. Gunnar Jutterström, Själevad

3. Marie Eriksson, Solberg

 

Ersättare

1. Mats-Åke Olsson, Gullänget

2. Christina Andersson, Sidensjö

4. Lars-Olof Olsson, Arnäs


Nämndemän för mandatperioden 1/1 2015 till 31/12 2015

Nya nämndemän är valda för perioden 1/1-16 till 31/12-19, men de publiceras närmare mandatbytet.

nr. 1 Anders Kvarnström, Arnäs

nr. 2 Malin Sahlen, Örnsköldsvik            

nr. 3 Stig Persson, Själevad

nr. 4 Cheng Gidlund, Gullänget                   

nr. 5 Magnus Tjällman, Yttergundsjö     

nr. 6 Monica Näsman, Sidensjö

nr. 7 Jörgen Norman, bonäster                   

nr. 8 Britt-Inger Staaf , Björna      

nr. 9 Christian Andersson Bjästa, vald maj 2015

nr. 10 Malin Häggkvist, Bjästa                

nr. 11 Joakim Sellgren, Järved      

nr. 12 Maria Sundberg, Köpmanholmen

nr. 13 Peder Johansson, Örnsköldsvik               

nr. 14 Lena Lövgren, Gullänget

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-23 13:36