Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2015-2018

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

1.  Glenn Nordlund, Ö-vik  Ordförande
2.  Per Nylén, Själevad 1:e vice ordförande
3. 
Kristin Ögren, Hörnett 
4.  Britt-Inger Staaf, Björna
5. 
Olle Häggström, Sidensjö
6.  Ann-Sofie Karlsson Ågren, Ö-vik
7.  Kazim Karkan, Ö-vik.

Ersättare

1. Yvonne Ölund, Bjästa
2.  Lena Kvarnström, Arnäs
3.  Per Jonsson, Husum
4.  Mattias Öberg, Örnsköldsvik

5Laila Bylund, Arnäs
6.  Domagoj Penava, Örnsköldsvik
7.  Carolina Sondell, Kroksta


 

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter
1. Birgith Olsson Johansson, Arnäs ordförande
2. Kristoffer Park, Mellansel, vice gruppledare
3. Magnus Tjällman, Yttergundsjö
4. 
Agnetha  Alenius Madsen , Ulvöhamn
5. Lars Edblad, Ö-vik
6. Erika Howcroft, Domsjö

 

Ersättare
1. Marcus Sellgren, Järved
2. Therese Andersson Olin, Själevad

3.  Malin Häggkvist, Bjästa
4. Thomas Wahlström, Skorped

5. Hans Gidlund,  Gullänget
6.  Berit Westman, Bonäset

 

 


Humanistiska nämnden

Ordinarie ledamöter
1. Susanne Sturk, Arnäsvall,  ordförande
2. Torbjörn Westman, Örnsköldsvik, 1:e vice ordförande
3.  Hans-Olov Johansson, Husum
4.
Roger Sandström, Bjästa
5. Carola Öberg, Husum
6. Peder Johansson, Örnsköldsvik

Ersättare
1. Zeth Olsson, Domsjö 
2. Agneta Lindgren
, Järved
3. Sandra Jonsson, Trehörningssjö
4. Jennifer Lundqvist, Husum

5. Jan Svensson, Örnsköldsvik
6. Gunnar Jutterström, Själevad

 

Kultur & Fritidsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Anna Sundberg, Arnäs, ordförande
2. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, 1:e vice ordförande
3. 
Olga Back, Domsjö
4. Roger Fjeldseth, Skorped
5. Ulrika Karlsson, Domsjö

6. Maria Olofsson, Solberg

Ersättare
1. Cina Flarke, Svartby
2. Martin Lundström, Husum
3. Welat Acar, Örnsköldsvik
4. Ingemar Sundström, Järvvik
5. Jan Andersson, Örnsköldvik
6. Andreas Näslund, Själevad


Omsorgsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Anna-Belle Strömberg, Kroksta Ordförande
2. Emma Sundelin, Örnsköldsvik, vice gruppledare
3. Håkan Isaksson, Domsjö
4.
Annika Ternestål, Solberg
5. Örjan Forsberg, Husum
 6. Marianne Vestin Köpmanholmen

Ersättare
1. Johnny Eriksson, Gullänget
2.  Ulla Grundberg Larsson, Örnsköldsvik
3. John Norberg, Bonäset
4. Daniel Bylund, Trehörningsjö
5. Kristina Eliasson, Ö-vik
6.  Kent Lundgren, Bjästa

 

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie ledamöter
1. Leif Lindholm, Bredbyn, ordförande
2. Annika Westin, Järvvik, 1:e vice ordförande
3. Kina Nylén, Själevad
4. Mikael Hedin, Bonäset
5. Ingrid Åström, Kroksta
6. Stina Sohlin, Gullänget

Ersättare
1. Tommy Tjärnström, Sidensjö

2. Bruno Sjölund, Kärrsjö
3. Gerd Persson, Örnsköldsvik
4. Tomas Jonsson, Djuptjärn
5. Maria Westman, Järved
6. Magnus Wester, Domsjö

 

 

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

1. Marianne Vestin, Köpmanholmen, ordförande
2. Gunnar Jutterström, Själevad

3. Marie Eriksson, Solberg

 

Ersättare

1. Mats-Åke Olsson, Gullänget

2. Christina Andersson, Sidensjö

4. Lars-Olof Olsson, Arnäs


Nämndemän för mandatperioden 1/1 2015 till 31/12 2015

Nya nämndemän är valda för perioden 1/1-16 till 31/12-19, men de publiceras närmare mandatbytet.

nr. 1 Anders Kvarnström, Arnäs

nr. 2 Malin Sahlen, Örnsköldsvik            

nr. 3 Stig Persson, Själevad

nr. 4 Cheng Gidlund, Gullänget                   

nr. 5 Magnus Tjällman, Yttergundsjö     

nr. 6 Monica Näsman, Sidensjö

nr. 7 Jörgen Norman, bonäster                   

nr. 8 Britt-Inger Staaf , Björna      

nr. 9 Christian Andersson Bjästa, vald maj 2015

nr. 10 Malin Häggkvist, Bjästa                

nr. 11 Joakim Sellgren, Järved      

nr. 12 Maria Sundberg, Köpmanholmen

nr. 13 Peder Johansson, Örnsköldsvik               

nr. 14 Lena Lövgren, Gullänget

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-23 13:36