Valda kyrkopolitiker 2013

I Örnsköldsvik lovade vi en öppen folkkyrka med framtidstro

 Vi ska också jobba för att:

Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!  

Bidra till gemenskap och utveckling!

Vara drivande i religionsdialog och arbeta mot mobbing och rasism!

Bekämpa de växande klassklyftorna!

 

ARNÄS, GIDEÅ och TREHÖRNINGSJÖ PASTORAT ska jobba med:

* Fortsätta prioritera barn- och ungdomsverksamheten

* Utveckla och öka det diakonala arbetet

*Utveckla konfirmationsundervisningen så att fler ungdomar blir intresserade

*Medverka till att alla i hela Pastoratet, med dess byar känner delaktighet i Kyrkans verksamhet

*Medverka till att vi får en bra verksamhet i nya Alne församlingsgård och i våra församlingslokaler i Gideå och Trehörningsjö!

Valda blev: Arnäs, Gideå o Trehörningsjö pastoret.pdf

 OBS! Evelina Edlund heter, efter valet Sahlström.


GRUNDSUNDA FÖRSAMLING ska jobba med:

*Utveckla barn- och ungdoms- verksamheten, till exempel genom aktiviteter med andra ungdomsorganisationer på orten. Samverka för att minska det ökande drogmissbruket

*Utveckla verksamheten för inflyttade från andra länder så att de känner sig välkomna i Grundsunda, till exempel genom studiecirklar    

*Öka resurserna för den diakonala verksamheten så att fler kan få besök och vara med i gemenskapen.

*Medverka till att alla i hela församlingen med dess byar känner delaktighet i kyrkans verksamhet. 

Valda blev: Grundsunda, uppdaterad.pdf

 

 

NÄTRA och  SIDENSJÖ PASTORAT ska jobba med:

*Vi i Nätra Sidensjö vill ha en verksamhet som gör att fler människor söker sig till vår verksamhet, samtidigt som många känner 

igen sig samt att alla våra kyrkobyggnader är öppna och välvårdade. 

 

*Vi ska stå upp för allas lika värde. 

 

*Vi ska fortsätta med avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet samt skapa mer sommarjobb åt ungdomarVi i Nätra Sidensjö

vill ha en verksamhet som gör att fler människor söker sig till vår verksamhet, samtidigt som många känner igen sig samt att

alla våra kyrkobyggnader är öppna och välvårdade. Vi ska stå upp för allas lika värde. Vi ska fortsätta med avgiftsfri barn-

och ungdomsverksamhet samt skapa mer sommarjobb åt ungdomar.

 

Valda blev: Nätra.pdf

 

 

SJÄLEVAD, MO och BJÖRNA PASTORAT ska jobba med:

 

*Stärka det diakonala arbetet för alla åldrar, med särkilt ansvar mot barn och unga.

 

*Verka för att minska det ökade drogmissbruket. 

 

Valda blev: Själevad.pdf

 

 

 

ÖRNSKÖLDSVIKS FÖRSAMLING ska jobba med:

*Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar.

*Hålla kyrkobyggnader och kyrkogårdag öppna och välvårdade.

*Visa visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan.

*Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling.

*Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället.

*Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap.

Valda blev: Örnsköldsvik.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-18 12:26