Valda ledamöter/ersättare i Landstinget 2014-2018

Valda i landstingsfullmäktige. Uppdaterad 20 november 2015