Ett S-styrt Säffle

Ett S-styrt Säffle

Efter 50 år av centerstyre/ borgerligt styre ser vi socialdemokrater att man har fastnat i gamla hjulspår. Det senaste och tydligaste exemplet är barnomsorg på obekväm arbetstid. Trots att både Centern och Liberalerna har det inskrivet i sina partiprogram och Moderater lägger motioner om nattis i flera kommuner finns det i dessa partier här i Säffle ett gammaldags synsätt i denna fråga.
Vi kan också se hur vi har halkat efter när det gäller löneläget för bland annat lärare och personal inom omsorgen och sjuktalen ökar. Vi räddas nu av den S-styrda regeringens välfärdsmiljoner så att vi kan börja höja lönerna.


Ja samarbetet är gott mellan S och majoriteten, men det är alltid i slutänden på majoritetens villkor. Det händer också att de ändrar sig även efter att ett beslut är fattat i full enighet i en nämnd, till exempel LSS-boendena och Tveta skola. Det är fortfarande hårt att rösta för en motion från S, hur bra man än tycker den är. Här kan jag nämna vår motion om avgiftsfri musikskola. Den lovordades i fullmäktige av alla partier, men sedan avslog man motionen trots att kostnaden endast är 400 000kr av kommunens miljardbudet. Avgiftsfri musikskola införs nu i det S-styrda Åmål från och med nästa år.

Att skapa jobb, ge möjligheter för både nya och befintliga företag att stanna

kvar i vår kommun och också kunna växa är en av våra huvudprioriteringar i en S-styrd kommun. Utan människor i arbete är det mycket som inte fungerar.

Allt från vikande skatteunderlag till personliga tragedier med psykisk ohälsa som följd.

Vi ser med oro på den höga ungdomsarbetslösheten och har därför lagt en motion där vi vill ha  problemet belyst.


 

Enligt våra prioriteringar skulle fler lärare få fortbildning, tex till speciallärare så att barn med särskilda behov ska kunna få det stöd som de har rätt till. Fortbildning är också ett sätt att visa att man satsar på och utvecklar personalen och förskolan/ skolan. Detta är viktigt för att behålla personal så att de inte flyttar till andra kommuner.

Solbadet kommer självklart att finnas kvar. Kanske den enda ”semester” en del barn får under sommarlovet .

Skolmaten är en viktig fråga som vi vill driva. Närproducerade råvaror, mat lagad från grunden och införande av två rätter för att öka valmöjligheterna för eleverna. Vi vet ju alla hur viktig maten är för skolresultaten.

Det är också viktigt att alla kommunens skolor behandlas jämlikt. Alla skolor har sina utmaningar och i en S-styrd kommun kommer utmaningarna att behandlas på ett likvärdigt sätt.


 

Vi vill prioritera heltid som norm och att delade turer ska tas bort.

För att kunna göra detta krävs att arbetsmiljön är dräglig. Det är ju ingen idé att införa heltid om väldigt få orkar jobba 8 timmar per dag.

Precis som Nattis är detta en fråga om jämställdhet. De flesta jobb inom omsorgen utförs av kvinnor. Om de inte orkar jobba heltid kommer deras pensioner i framtiden att bli lägre än för män som jobbat lika länge, men som oftast jobbat heltid. 

Därför är arbetsmiljön ett prioriterat område för oss socialdemokrater. 

Sjuktalen i vår kommun är hög och är ett bevis för att åtgärder behöver göras. 

 

Det är kommunen som ska sköta skolan och omsorgen i ett S-styrt Säffle och inga vinstdrivande stora  företag och bolag. Våra skattepengar ska gå till barn inom förskolan och skolan samt vårdtagare och INTE till aktieutdelningar som hamnar på små öar i atlanten/Panama.

 

Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen inte avveckla.

 

 Ann Mlakar, oppositionsföreträdare S 

Sidan uppdaterades senast: 2016-07-12 23:02
Taggar: