Välkommen till Socialdemokraterna i Sala

Att bli medlem i ett politiskt parti och engagera sig i samhällsutvecklingen är en viktig del av vårt demokratiska system. Något som vi ska vara rädda om och vårda. Att engagera sig i samhällsutvecklingen kan göra skillnad. Om du själv inte engagerar dig så tar andra krafter över och driver utvecklingen. Det är inte alls oviktigt vilket samhälle som vi skapar och hur detta ska se ut i framtiden. Vi Socialdemokrater vill engagera oss i framtiden för det är där som vi ska vara största delen av vårt liv. Där är din insats lika viktig som någon annans. Genom att engagera dig i Socialdemokraterna får du möjlighet att påverka utvecklingen, delta i en gemenskap, få utbildning och politisk kunskap, delta i debatter och vara med och fatta beslut i viktiga frågor. Dessutom får du möjlighet att arbeta med folkrörelsefrågor och om du vill det även få förtroendet att verka som förtroendevald i kommunen eller landstinget.

Vill du veta mer om Socialdemokraterna, ring gärna oss på 021-10 17 21 eller sänd oss e-post till sapsala@sheab.net.

På vår hemsida hittar du också mer information om oss Socialdemokrater. Där kan du också anmäla dig som medlem. 

Välkommen att komma med i vår gemenskap!
Socialdemokraterna
Sala Arbetarekommun

Glenn Andersson
ordförande

070-5174547