AKTIVITETER

 

MEDLEMSMÖTE 19 september kl. 19.00

GA-salen, Rådhuset

Program:

- Aktuella politiska situationen

- Kommunens budget 2017-2019

- Kyrkovalet 2017

 

Sammanträdesdagar 2016

Arbetarekommunens styrelse

7/1, 8/2, 7/3, 14/3 (konstituering), 4/4, 2/5, 1/6, 16/8, 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12

Arbetarekommunens medlemsmöten

 

18/1, 15/2, 14/3 (Årsmöte), 11/4, 16/5, 13/6, 22/8, 19/9, 24/10, 21/11 och 13/12.

Program:

18/1 Fastställande av nomineringar till partidistriktet samt motioner till distriktskongressen

15/2 Socialdemokraterna i Framtiden, medverkan av Göran Greider

14/3 Årsmötesförhandlingar, valanalys samt medverkan från partiet centralt

11/4 Kommunens strategiska plan, oppositionsråd Ulrika Spårebo samt information inför Första Maj

16/Landstingspolitiska frågor, medverkan av Landstingsråd

13/6 Brott och straff, medverkan av åklagare Carl-Johan Norström

22/8 Upptaktsmöte i Folkets Park. Korvgrillning samt olika seminarier

19/9 Inför Partikongressen 2017, central medverkan

24/10 Bostadspolitik, medverkan av Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder, fastställande av medlemsavgiften för kommande år

21/11 Kommunalpolitiska frågor; vad ska vi från S satsa på inför 2017

13/12 Lucia, Arbetarekommunens budget, motioner till partikongressen