Kontaktuppgifter

Socialdemokraterna Salas Expedition

Folkets Hus
Borgmästaregatan 1
733 30 Sala

Tfn: 021-10 17 21
sapsala@sheab.net

 

Ordförande: Glenn Andersson, Tfn: 070-517 45 47, e-post: glenn.andersson@sala.se

Kassör: Ulrika Spårebo, Tfn: 070-161 85 82, e-post: ulrika.sparebo@sala.se

Sekreterare: Per-Olov Rapp, Tfn: 070-267 46 85, e-post: per-olov.rapp@sala.se