Dålig demokrati i Salem?

De styrande måste pröva oppositionens argument


Den 27 november ögnade jag igenom en artikel i Svenska Dagbladet. Efter att samma kväll åhört och bevittnat budgetdebatten i Salems kommunfullmäktige gick jag hem och studerade artikeln mer noga. Rubriken lyder: Hantering av opposition test för demokrati.

 

  Artikeln handlar egentligen om maktkamp i afrikanska länder, där republik eller demokrati ofta införs till formen men ledarna beter sig som romerska patroner över sina klienter.

 

  Det är mig fjärran att jämföra kommunalpolitiken i vår kommun med demokratier i fjärran länder. Nej, jag hänger upp mig på rubriken. Majoriteten, vare sig de regerar med 51 procentenheter eller mer, ska hantera oppositionen på ett genuint demokratiskt sätt. Det förpliktigar till att informera, lyssna, diskutera och att visa respekt och hänsyn samt att ta till sig andras argument.

 

  I flertalet andra kommuner börjar budgetprocessen med en beredning, där alla partier ingår. Detta innebär att företrädare för alla människor i kommunen får samma information och samma underlag inför förslag och beslut. Detta ger tid för insyn och möjlighet till samsyn. Så dock inte i Salem.

 

  Där skapas däremot konfrontation genom oprecisa och divergerande uppgifter i handlingar, genom härskarteknik och nedlåtande bemötande, som t ex: ”Det är vi som styr som gör budgeten själva”.

 

  Så upplevde jag debatten om budgeten i Salems kommunfullmäktige. Med andra ord ett dåligt exempel på praktisk demokrati för våra ungdomar.

 

Alf Hjertström