Fler anställningar för undomar i Salems kommun

Tidningsrubrikerna talar sitt tydliga språk i den här frågan; ”var fjärde ungdom mellan 15 och 24 år utan jobb redan idag” - 25% - och den siffran kommer troligen att nå 40% när 120.000 elever lämnar gymnasiet i sommar och lika många lämnar grundskolan.

Insatser från regeringen lyser med sin frånvaro. I den här frågan borde såväl stat som kommun ta sitt ansvar – men regeringen väljer att passa. Frågan är då vad kommunen kan göra. I Salem lämnar 130 elever gymnasiet i sommar och 237 går ut 9:an. Risken är påtaglig att de går direkt in i arbetslöshet, med den destruktiva inverkan det kan ha på en ung människa på väg ut i livet.

De 70 sommarjobb som kommunen erbjuder är inte att förakta - men i dagsläget, med den rådande situationen på arbetsmarknaden - krävs exceptionella insatser.

Vi socialdemokrater anser att kommunen, trots en besvärlig ekonomi, måste satsa betydligt mera på ungdomarna och föreslår därför att siffran justeras till 150 sommarjobb.

Vi vill därför vädja till den borgerliga majoriteten att skjuta till de budgetmedel som behövs för att öka antalet sommarjobb till 150.